Suchergebnisse

Suchergebnisse 1-20 von insgesamt 1.000. Es gibt noch weitere Suchergebnisse, bitte verfeinern Sie Ihre Suche.

Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

Përkthyes

Radio Projekt 21

Ndegjo me Internet Explorer

Ndegjo me Firefox

Forumsstruktur

Team

 • Parafytyrimi kreativ

  ymeri - - Jeta dhe Vdekja

  Beitrag

  Ligji i ndriçimit dhe i tërheqjes Ky parim është parim që do t’ju kthejë tërë atë që e emitoni në univers(“Çka mbjell, korr”). Nga aspekti praktik,kjo do të thotë se ne gjithnjë në jetën tonë e tërheqim atë që më së shumti e paramendojmë, atë që më së shumti e besojmë, që presim ose më qartë atë që e paramendojmë. Kur jeni të frikësuar,të pasigurt dhe të shqetësuar(të indisponuar),do të tërhiqni mu ato përvoja,situata apo ata njerëz që do të donit t’u shmangeshit. Po qe se jeni pozitivisht të di…

 • Parafytyrimi kreativ

  ymeri - - Jeta dhe Vdekja

  Beitrag

  Energjia ka veti magnetike Një ndër ligjet e energjisë është edhe energjia e cilësisë së caktuar apo vibracioni tërhqe energjinë e cilësisë përkatëse të vibracionit. Mendimi dhe ndiesia kanë energji vetjake magnetike,e cila tërheq energjinë përkatëse të natyrshme. Mund të shikojmë se si ky parim vepron kur,për shembull, “rastësisht” ta takojmë ndokend të cilin mu në atë moment e kemi paramenduar,ose “rastësisht” ta marrim në dorë mu atë libër i cili ka të dhënat që në atë moment nga janë të nevo…

 • Parafytyrimi kreativ

  ymeri - - Jeta dhe Vdekja

  Beitrag

  SI VEPRON PARAFYTYRIMI KREATIV? Për të kuptuar se si vepron parafytyrimi kreativ,duhet shikuar disa parime reciprokisht të lidhura. Universi fizik është energji Bota shkencore është duke zbuluar atë që mësuesit e metafizikës dhe të shkencave shpirtërore e kanë ditur me shekuj.Universi ynë fizik në të vërtetë nuk ekziston nga “materia”;komponenta e saj themelore është ndonji fuqi a sencë (qenësi),të cilën mund ta quajmë energji. Sendet duhet të jenë të forta dhe të ndara nga njëra-tjetra në nivel…

 • Parafytyrimi kreativ

  ymeri - - Jeta dhe Vdekja

  Beitrag

  Duhet të theksojmë se kjo teknikë nuk mund të shfrytëzohet pëe “kontrollin” e sjelljes së të tjerëve,ose t’i detyroni të tjerët të veprojnë kundër dëshirës suaj. Efekti i tillë aplikohet për të mënjanuar pengesat tona të brendshme të vetëdijes dhe të harmonisë së natyrshme, duke e lejuar të gjithëve që të shprehen në mënyrën pozitive. Për të shfrytëzuar parafytyrimin kreativ nuk është e nevojshme të besoni në idetë metafizike dhe siprituale, edhe pse duhet të jenë të përgatitur për të pranuar ko…

 • Parafytyrimi kreativ

  ymeri - - Jeta dhe Vdekja

  Beitrag

  Çdo moment i jetës suaj është kreativitet i paskajshëm edhe universi është i bollshëm dhe i pambarim.Vetëm parashtrojeni kërkesën e qartë dhe gjithçka që ju do zemra do të realizohet. Ç’ËSHTË PARAFYTYRIMI KREATIV? Parafytytimi kreativ është teknikë e shfrytëzimit të fantazisë suaj për të krijuar atë që e dëshironi në jetë.Nuk ka asgjë të re,të panjohur dhe të parëndomtë përkitazi me parafytyrimin kreativJu atë e aplikoni çdo ditë,bile dhe në çdo moment.Kjo ëshë aftësi e natyrshme e imagjinatës,e…

 • Jepi qeto frekuenca njëherë 11400 V 13846 dhe 11427 V 27500 besoj se bën pastaj klm

 • Zoti dhe logjika empirike

  ymeri - - Religjionet tjera

  Beitrag

  Në librin e tij “Principet themelore të filozofisë”,George Pulitzer thotë: “Të paramendosh se një gjësend nuk përfshihet nga koha dhe vendi dhe se është imun ndaj ndërrimeve dhe zhvillimeve,është një pamundësi”. Është e qartë se këto fjalë pasqyrojnë një mënyrë të mendimit,të një njeriu që nuk është duke ditur se çka po hulumton. Sikur të kishte ditur se si duket ajo që po e kërkon,do të kishte ditur edhe si ta kërkojë atë.Pasi që aktiviteti i këtyre formave të mendimit rrotullohet rreth natyrës…

 • Zoti dhe logjika empirike

  ymeri - - Religjionet tjera

  Beitrag

  Për të zbuluar saktësinë ose pasaktësinë e kësaj çështjeje në shkencat empirike,është e nevojshme që të shfrytëzohet ndërrimi dhe eliminimi i faktorëve dhe kushteve të dhëna.Kjo metodë nuk është e zbatueshme për ekzistencën hyjnore të përhershme, të pandryshueshme dhe tej-materiale. Dituria materiale është një llambë që mund të ndriçojë disa çështje të panjohura me rrezet e tij.Por jo një llambë që mund ta eliminojë errësirën. Dituria e sistematizuar është e varur prej përfshirjes së tërësishme,…

 • Zoti dhe logjika empirike

  ymeri - - Religjionet tjera

  Beitrag

  Për këtë arsye,nuk është e drejtë dhe në pajtim me logjikën shkencore përpjekja për t’i detyruar urdhëresat fetare (të cilat nuk mund të përmblidhen në ndonjë formulë shkencore,duke qenë në të njëjtën kohë i thjeshtë dhe universal) në një model të dëmshme dhe imagjinar për ndonjërin,dhe pastaj të shpallen si të pavlefshme dhe të parëndësishme,përderisa injorimi i roleve të tyre vendimtare dhe thellësive të tyre do të ndikojë në jetën tonë.Udhëzimet praktike japin frytin e tyre kur të proklamohen…

 • Natyra e psikes njerëzore

  ymeri - - Religjionet tjera

  Beitrag

  Dëshira e lirë kundruall determinizmit Një detal i rëndësishëm në konceptimin e Gazaliut të natyrës njerëzore ka të bëj me çështjet problematike të dëshirës së lirë apo determinizmit në psikologjinë moderne.Për Gazaliun,njeriu është ai që mban balansin në mes determinizmit dhe lirisë. Vijimi uniform i ndodhive është i përcaktuar,mirëpo ihtijari i njeriut është element përbërësi i dëshirës së tij. Mu sikur El-Attas bindshëm dhe me elokuencë,ihitjari nuk d.m.th.vetëm zgjedhje,por kuptimi i tij ësh…

 • Natyra e psikes njerëzore

  ymeri - - Religjionet tjera

  Beitrag

  Kontributi i Gazaliut k.s.,në teorinë e personalitetit Në veprat e tij Gazaliu ka trajtuar disa çështje me rëndësi,të cilat janë me rëndësi vitale për zhvillimin enkonceptit të qartë të personalitetit njerëzor.I frymëzuar me kuptimin themelor të rëndësisë së kësaj bote dhe me pejgamberët fisnik si shembull që duhet pasuar në jetë,ai ka shqyrtuar disa probleme,të cilat pa dyshim janë relevante për psikologjinë e personalitetit. Kështu p.sh.ai merret me çështjen e cilësive të lindura dhe edukimin,…

 • Natyra e psikes njerëzore

  ymeri - - Religjionet tjera

  Beitrag

  Në kuptimin fizik,zemra ka të bëj me një copë mishi në formë konike në anën e majtë të kraharorit,funksioni i së cilës është qarkullimi i gjakut.Si e tillë,ajo mund të gjendet te të gjitha kafshët.Nefsi në kuptimin fizik paraqet instinktet shtazarake të përmendura.Katro janë armiq për të cilat ka aluduar Pejgamberi s.a.v.s.kur ka fol për xhihadin (luftën) e madh.Ngjashëm Ruhi (shpirti) paraqet substancë të stërholluar,e cila buron nga zemra fizike dhe përhapet në të gjitha pjesët e trupit.Është …

 • Natyra e psikes njerëzore

  ymeri - - Religjionet tjera

  Beitrag

  Gazaliu para shumë shekujve kuptoi se debati rreth problemit të natyrës së njeriut automatikisht detyron individin që të merret me çështjet metafizike. Nëpër të gjitha veprat e tij ai insiston nëkufizimin e mendjes teorike,ndërsa vërteton rolin e dëshirës, përvojave shpirtërore dhe morale në përpjekjet e arritjes së diturisë. Sipas tij,cilado paraqitje e natyrës së njerëzore, formën në të cilën njerëzit janë të krijuar,nuk mundet tërësisht të kuptohet pa kuptuar qëllimin e krijimit dhe rëndësinë…

 • Natyra e psikes njerëzore

  ymeri - - Religjionet tjera

  Beitrag

  Implikimi i këtyre tre koncepteve te njeriu Sot,psiko-analiza është vetëm pjesë e historisë së psikologjisë.U tregua se është pak e vlefshme kur është në pyetje dobia praktike e saj.Popullariteti i bihejviorizmit radikal gjithashtu po bien për shkak të potencimit të madh të konceptit mekanicistik të njeriut. Skaneri nuk arriti të përgjigjet në pyetjen: “Nëse mjedisi kontrollon sjelljet e njeriut,kush atëherë e kontrollon kontrolluesin?!” Mirëpo,konceptet në të cilat njeriu është i njëjtë me hyjn…

 • Natyra e psikes njerëzore

  ymeri - - Religjionet tjera

  Beitrag

  Bihejvioristët,në anën tjetër,janë marrë vetëm me format objektive të sjelljes, duke menduar që do të rrezikojnë rënie në iracionalizëm nëse merren me diç tjetër.Për këtë kanë studiuar atë që është e jashtme e qenieve njerëzore. Kështu Skineri në bazë të eksperimenteve të bëra te kafshët,ka ardhë në përfundim se njerëzit,mu sikur robotët apo makinat,sillen në mënyrë të njëjtë. Rrënjët e bihejviorizmit radikal,me siguri gjenden në filozofinë e Hobsit (Hobbes) dhe ndoshta në kontinuitetin në mes q…

 • Natyra e psikes njerëzore

  ymeri - - Religjionet tjera

  Beitrag

  Implikim i këtyre metaforave në psikologjinë bashkëkohore Metaforat,të cilat i kanë konceptuar Dekarti dhe Darvini (njeriu si qenie racionale kundruall njeriut si makinë),kanë qenë paraprijëse kyçe historike të përpjekjeve të psikologjisë moderne që të përgjigjet në çështjet e natyrës njerëzore.Përpjekjet e të konceptuarit të natyrës njerëzore nga kjo mund të ndahen në dy kategori të mëdha: 1. Njerëzit janë të gjithëdijshëm,të plotfuqishëm dhe përplot dashuri (d.m.th. hyjnor); 2. Sjellja e njerë…

 • Natyra e psikes njerëzore

  ymeri - - Religjionet tjera

  Beitrag

  Themelet filozofike të psikologjisë bashkëkohore Të gjitha shkollat psikologjike si pikënisje të tyre e kanë filozofinë për atë se çfarë d.m.th.,me qenë njeri.Gjatë kohës,këto mendime kanë ndryshuar në mënyrë drastike dhe në mes veti ndryshojnë.Ndryshimet në mes njeriut dhe qenieve tjera, megjithatë ka mbetur interesi kryesor i psikologëve. Ky përkufizim është esenca e çështjes,e cila rëndom në filozofi përmendet si problem “intelekt-trup”.Filozofi ngushtë i lidhur me këtë filozofi është Rene De…

 • Natyra e psikes njerëzore

  ymeri - - Religjionet tjera

  Beitrag

  Kontributi i Gazaliut k.s.,në konceptin Islam të personalitetit Abstrakt: Ky punim merret me kritikën e modeleve psikologjike bashkëkohore të natyrës njerëzore dhe thekson kontributin e Ebu Hamid el-Gazaliut të të konceptuarit më të mirë të afinitetit njerëzor.Është dhënë një paraqitje e shkurtër e themeleve filozofike të tre shkollave kryesore psikologjike: psikoanalizës së Frojdit, bihejviorizmit të Skinerit dhe humanizmit të Rogersit dhe Maslovljevit.Në kët qëllim janë shqyrtuar metaforat me …

 • Zoti dhe logjika empirike

  ymeri - - Religjionet tjera

  Beitrag

  Njohja e çështjeve religjioze përmes metodave jokorrekte,që është ndjekur nga ana e kishës mesjetare,e kombinuar me armiqësi ndaj të gjitha manifestimeve të shkencës,ishte faktori kryesor i preferimit të shkencës empirike ndaj filozofisë dhe metafizikës.Shkurt,shkenca paraqitej si kundërshtar i religjionit dhe nuk shkonte paralel me të. Njëherë,logjika empirike ia arriti që t’i derdhë të gjitha mendimet në një model të vetëm,e ngjyrosi pamjen e jashtme të njeriut në botë deri në atë shkallë sa q…

 • Zoti dhe logjika empirike

  ymeri - - Religjionet tjera

  Beitrag

  Metoda empirike ka qenë shumë e dobishme në zhvillimin e vetëdijesimit të njeriut për rregullën e përpiktë të krijimit,dhe mund të sigurojë bazat e reja dhe të pastra për besimin në Zot përmes hulumtimeve të rregullave të krijimit,sepse ajo është dëshmues i ekzistimit të Zotit të fuqishëm dhe të vetëdijshëm.Megjithatë, qëllimi dhe synimi i shkencëtarëve në hulumtimet e tyre të çështjeve që kanë të bëjnë me natyrën dhe misteret e botës, në përgjithësi nuk na bëjnë që të kuptojmë ekzistimin e Krij…