Forca E Ndërdijes

  Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

  Përkthyes

  Radio Projekt 21

  Ndegjo me Internet Explorer

  Ndegjo me Firefox

  Forumsstruktur

  Team

  • Ndërdija është libër i jetës

   Pa marrë parasysh natyrën e mendimeve,të besimeve,të qëndrimeve,të teorive a të dogmave që i regjistroni,i gdhendni a i futni në ndërdije,ato gjithnjë do t’i përjetoni si form objektive të të shprehurit të kushteve reale,të rasteve a të ngjarjeve të vërteta.Çdo gjë që njeriu e fut – e shënon në vete do ta shijojë si diçka të jashtme.Secili prej nesh ka dy anë jetësore;objektive dhe subjektiven,të dukshmen dhe të padukshmën, mendimin dhe formën e jashtme të tij.

   Truri,si organ i pjesës së vetëdijshme të mendjes,e pranon mendimin që merret me të menduar. Pasi që pjesa e vetëdijshme ose pjesa objktive e mendjes plotësisht ta ketë përvetësuar mendimin,e përcjell atë në pleksunin solar – në gërshetimin nervor,që ndryshe quhet edhe si zemër e shpirtit të njeriut dhe merr formën e vet trupore e shndërrohet në përjetim – bëhet pjesë e përvojës.

   Siç u tha edhe më herët,ndërdija nuk është në gjendje ta kundërshtojë pjesën e vetëdijshme të mendjes,por vepron ekskluzivisht në bazë të urdhërave të pranuara.Pra,aktgjykimi që e bie vetëdija, është gjithnjë i prerë.Prandaj,secili prej nesh në çdo moment e shkruan librin e jetës së vet. “Njeriu është i tillë si mendon”,- ka thënë eseisti amerikan,Ralf Valdo Emerson.

   Përmbajtja e futur në ndërdije doemos merr formë të jashtme paraqitëse

   Viliam Xhejms,baba i psikologjisë amerikane,ka thënë se fuqia e aftë për ta lëkundur është në ndërdijen e secilit prej nesh.Me fjalë të tjera,ndërdija është e vetaftësuar me inteligjencë të paskajshme dhe mençuri të pakufishme.Pi nga burimet e fshehura dhe quhet ligj i jetës.Mu për këtë, ndërdija është i aftë të bëjë çdo gjë – ta lëvizë tokën dhe qiellin,në mënyrë që t’i kryejë urdhërat e pranuara nga vetëdija.Andaj,duhet pasur kujdes që këta urdhëra,këto përjetime të jenë gjithnjë të drejta dhe konstruktive.

   Anemban në botë është përhapur mjerimi dhe kaosi,sepse njerëzit thjesht nuk e kuptojnë varshmërinë reciproke ndërmjet vetëdijes dhe ndërdijes së vet.Vetëm nëse arrrijnë që të dy principet të veprojnë bashakrisht në harmoni reciproke,në pajtushmëri dhe në paqe do të kënaqemi me shëndet,me lumturi dhe me qetësi.Aty ku vetëdija dhe ndërdija veprojnë në përputhshmmëri dhe në të njëjtën kohë,nuk ka sëmundje e as mospajtime.Varri i Hermesit është hapur me pritje të madhe,sepse ekzistonte përshtypja se në të hjendet fshetësia e të gjitha kohëve.Kjo fshehtësi tingëllon: SI ËSHTË BRENDA ASHTU ËSHTË EDHE JASHTË;SI ËSHTË LARTË,ASHTU ËSHTË EDHE POSHTË.

   Me fjalë të tjera,çdo gjë është futur në ndërdije,të shprehurit e vet e gjen në ekranin e hapësirës së lirë.Këtë të vërtetë e predikojnë; Mojsiu, Isaia,Jezusi, Buda, Zaratustra,Lao-Ceu dhe të gjithë mendimtarët tjerë të arsimuar gjatë historisë njerëzore.Çdo gjë që subjektivisht e ndjeni si të vërtetë do ta gjejë të shprehurit e vet si përvojë,si veti a si ndodhi.Lëvizja dhe ndjenja domosdo duhet të jenë në baraspeshë afatgjate,si në qiell (gjegjësisht në mendjen e njeriut),ashtu edhe në tokë (në trup dhe në mjedisin e tij). Kështu tingëllon ligji kryesor i jetës.

   Në natyrën e tërësishme hasim ligjin e aksionit dhe të reaksionit,të lëvizjes e të pushimit.Vetëm me baraspeshën e këtyre dy gjërave abstrakte mund të vijë deri te përputhshmëria dhe ekuilibri i përgjithshëm.Njeriu duhet të lejojë dhe të mundësojë të zhvilluarit ritmik dhe harmonik të këtij libri përgjatë vetëdijes dhe trupit të tij.Impulsi fillestar doemos duhet të jetë i barabartë me rezultatin e fituar.Përshtypja dhe të shprehurit e saj doemos duhet të përputhen.Mendimet negative krijojnë ndjenja të dëmshme,të cilat doemos duhet gjetur të shprehurit e vet të jashtëm.Prandaj lajmërohen vështirësitë e zemrës,tensioni i lartë,i thati në organet e tretjes,të mbufaturit etj.

   Ç’mendoni për vetveten në këtë moment? Secila thërmi e qenies suaj e shpreh këtë mendim.Shëndeti trupor,gjendja materiale,dashamirët,pozita shoqërore – në mënyrë të përkryer shprehin ideenë që kemi për vetveten.Mu nga kjo vërehet rëndësia e çdo gjëje që është futur në ndërdije dhe që vjen në shprehje në të gjitha fazat e jetës së njeriut.

   Duke i përmbajtur mendimet negative, vetvetes i shkaktojmë dëm,madje edhe dhimbje.Vallë,sa herë e keni lënduar veten duke u hidhëruar,duke u frikësuar,duke lejuar që t’ju mposhtë xhelozia a dëshira për hakmarrje? Këto janë helme që ndotin ndërdijen. Askush nuk ka lindur i ushqyer me qëndrime negative. Prandaj, ndërdijen tuaj ushqejeni me mendime gjallëruaese,atëherë do t’i evitoni të gjitha format negative të futura në te.Nëse do të jeni këmbëngulës,do t’ju shkojë për dore ta zhvendosni tërë trashigiminë negative.
  • Ndërdija shëron sëmundjen e malinjë të lëkurës

   Shërimi i vetvetes është gjithnjë provë më bindëse e fuqisë shëruese të ndërdijes.Para afro 40 vjetësh me shkoi për dore që me anë të lutjes së pandërprerë të lirohem nga sëmundja malinjë kanceroze.Terapia medicinale nuk pati sukses në ndalimin e përparimit të sëmundjes,e cila gjithnjë e më tepër merrte turr.Iu drejtova desë.Prifti i talentuar me njohuri të thellë të psikologjisë ma shpjegoi domethënien e fshehur të Psalmit nr.139,i cili,veç tjerash thotë:”Ende të patrajtuar më panë sytë e tu,në librin tënd ishin të shkuara të gjitha ditët:ishin të njehura megjithëse asnjë s’ishte ende prej tyre”.Me kishte thënë se shprehja “libër” në realitet është ndërdija ime,e cila ka dhënë formën dhe i ka dredhuar në kallëp të gjitha organet e mia vetëm e vetëm nga një qelizë e padukshme. Më pati theksuar se ndërdija,në po atë masë që është krijues i trupit tim,të njëjtin munsd ta përtërijë e ta shërojë,pasi që ajo tashmë posedon formën e përsosur ose formën për veprim të tillë.

   Prifti pastaj ma tregoi orën e vet duke më thënë:” Këtë send dikush e ka punuar.Së pari,ortari e ka krijuar idenë në mendjen e vet dhe vetëm pas kësaj ora është bërë pjesë e së vërtetës objektive.Po qe se prishet,ai,meqeë vetë e ka shpikur,lehtë do ta riparojë.Pastaj më kujtoi se ndërdija,si krijuese e trupit tim,vepron plotësisht sikurse ortari dhe se është në gjendje ta shërojë,ta përtërijë dhe t’u japë kahjen e duhur të gjitha fuksioneve jetësore dhe proceseve ne brendi të trupit tim.Mirëpo,edhe unë duhet t’i jepja urdhërin gjegjës:ta nxitja duke ia drejtuar idenënë për shëndet të përkryer.Ky do të ishte shkaku,ndërsa shërimi im do të jetë rezultat."

   Lutesha në mënyrën shumë të thjeshtë,si vijon:”Trupi im dhe të gjitha organet janë vepër e mençurisë,së paskajshme të ndërdijes sime,e cila di se si të më shërojë.I ka krijuar indet,muskujt dhe eshtrat e trupit tim.Tash i rreket transformimit të secilit atom të qenies,të cilin,siç e ndjej,do të ma sjell.Është vepër e mrekullushme e inteligjencës krijuese në vetë mua.”

   Lutesha me zë(dy ose tri herë në ditë,nga pesë minuta).Pas më shumë se tre muajsh,lëkura ime përsëri ishte në gjendje të përkryer.
   Siç shihet,ndërdijes ia thosha vetëm formulat jetësore të tërësisë,të bukurisë dhe të përsoshmërisë,të cilat ia zinin vendin mendimeve dhe formulave negative (të vendosur thellë në ndërdijen time) dhe shkaktarëve të të gjitha kokëçarjve të mia.Çdo gjë që paraqiten në trup doemos së pari duhet të paraqitet në mendje.Andaj,po qe se e kaploni mendjen me mendime pozitive do të sillni ndryshime të ngjashme në trup.Kjo është baza e çdo shërimi....
   “Të mrekullueshme janë veprat e tua,po,shpirti im mirë e di!”(Psalmi,139:14).
  • Ndërdija i mbikëqyrë të gjitha funksionet trupore

   Derisa flini ose derisa jeni duke i kryer punët tuaja të zakonshme e të përditshme,vetëdija juaj e palodhshme,këmbëngulëse dhe përherë e pranishme i kontrollon të gjitha funksionet vitale të trupit,duke mos llogaritur këtu edhe ndihmën e pjesës së vetëdijshme të mendjes. Kur jeni duke fjetur,për shembull,zemra edhe më tutje ju rrahë në mënyrën ritmike,mushkritënuk ndalen së punuari,si dhe procesi i frymëmarrjes zhvillohet njësoj sikurse kur jemi të zgjuar.Ndërdija mbikëqyr dhe sekretimin e gjëndrave të ndryshme të trupit,si dhe aktivitetet tjera jo të dukshme të trupit tuaj.

   Qimet në fytyrë dhe në kokë rriten pa marrë parashysh a jeni të zgjuar apo duke fjetur. Shkencëtarët pohojnë se lëkura dukshëm më tepër djersitet kur njeriu është duke fjetur se sa kur ai është i zgjuar.sytë,veshët dhe shqisat tjera janë aktive edhe gjatë fjetjes.Është e njohur se,për shembull,shumë shkencëtarë kanë arritur deri te zbulimet e zgjidhjeve të problemeve të ndryshme pikërisht në gjumë.

   Vetëdija shpesh me frikësime,me mërzi,me shqetësime dhe me depresione të veta e pengon ritmin normal të zemrës,të mushkërive,të stomakut dhe të zorrëve. Shembujt e cekur të të menduarit pengojnë funksionimin e rregullt të ndërdijes.Po qe se jeni nxjerrë nga baraspesha shpirtërore, medikamenti më i mirë është të relaksuarit dhe ndërprerja e volantit të proceseve mendore negative.

   Drejtohuni ndërdijes suaj dhe urdhërojnei për ta marrë kontrollin,duke sjellë paqe,rregull dhe qetësi shpirtërore.Po qe se veproni në këtë mënyrë do të vëreni se të gjitha funksionet tuaja trupore do të jenë përsëri normale. Kini kujdes që ndërdijes t’i drejtohuni me auteritet dhe në mënyrën bindëse,sepse vetëm në atë rast do të veprojë sipas urdhrave tuaja.

   Ndërdija me çdo kusht përpiqet t’ju ruajë jetën dhe t’ju përtërijë shëndetin.Ju shtyn të ndjeni dashuri ndaj fëmijëve tuaj,gjë që,gjithashtu,paraqet dëshirën instiktive për ruajtjen e jetës së t ërësishmë. Të paramendojmë se rastësisht keni ngrënë ushqim të prishur. Ndërdija do t’ju shtyjë që ta villni.Po qe se pa dashur helmohemi,ndërdija do të përkujdeset që ta bëjë atë të padëmshëm.Po qe se plotësisht u dorëzoheni fuqive të saj çudibërëse,do të kënaqeni me shëndet të përsosur.
  • Si ta nxitni ndërdijen që të punojë për ju?

   Së pari duhet kuptuar se ndërdija punon pa pra.Ajo është aktive gjatë gjithë ditës,pa marrë parasysh se njeriu a është aktiv apo është duke pushuar.Ndërdija është ndërtues i trupit të njeriut,por ai nuk është në gjendje të vërejë a të ndjejë këtë proces të brendshëm. Secili prej nesh vendos lidhje vetë me vedtëdijen e vet,prandaj edhe është e rëndësishme që vetëdija të punësohet me mendime pozitive,t’i jepet kahje për dashuri, për realitete,për drejtësi dhe për mirëqenie.Pa mëdyshje, kushtojoini kujdes të duhur vetëdijes suaj,duke psur ndërmend faktin se ndërdija juaj vepron vetëm e vetëm në pajtim me mënyrën e të menduarit tuaj,respektivisht përdoreni pjesën e vetëdijshme të mendjes suaj!

   Mbani mend se sikurse uji që merr formën e gypit nepër të cilën rrjedh,ashtu edhe principi jetësor në brendinë tuaj lëviz në pajtim me natyrën e mendimeve tuaja. Llogartiteni ndërdijen tuaj si mençuri të gjallë,si mikun më të mirë që e keni! Në mënyrë të paluhatshme besoni se ndërdija juaj pandërprerë është aktive te ju,se ju sjell gëzim, frymëzim,përparim.Po vepruat kështu,do të fitoni reaksionin e dëshiruar.ju është dhënë vetëm ajo se çka besoni.

   Principi shërues i ndërdijes përtërin nervin e shkatërruar të syrit

   Rasti i njohur i zonjës Bire(i regjistruar në arkivin e spitalit në Lurd të Francës) historikisht është vërtetuar dhe llogaritet plotësisht si autentik. Zonja Bire ka qenë e verbër. Mjekët patën konstatuar atrofinë qindpërqindëshe të nervit të syrit.U drejtua për në Lurd(vendi i njohur ei shenjtë), duke gjurmuar pas çfarëdo shprese,e cila siç kishte deklaruar vetë,mu këtu përjetoi shërim të mrekullueshëm.Rut Kranston (merrej me hulumtimin e rasteve të ngjashme në Lurd dhe për te shkruante në revista të ndryshme) duke cekur zonjën Bire,në vitin 1955 shkruan: “ Në Lurd në mënyrë të pabesueshme e ktheu të parët.Përsëri shihte në mënyrë të përsosur edhe pse,siç pohonin shikimet e shumta mjekësore,të gjitha nervat e syve i kishte plotësisht të pajetë e të pavlerë. Vetëm pas një muaji iu kthye mekanizmi pamor në gjendje normale.Deri atëherë,së paku në bazë të asaj që kishin konstatuar ekspertët e mjekësisë,ajo shihte “me sy të vdekur“.Disa herë kam qenë për vizit në Lurd. Isha dëshmitar i një numri të madh shërimesh të ngjashme. Pa kurrfarë dyshimi,rreth kësaj çështjeje do të flasim në kapitullin vijues që,në vende të tilla të shenjta të krishterizmit a jo të krishterizmit,në mbarë botën,në të vërtetë kohë pas kohe vjen deri te disa sherime “të pashpjeguara“

   Zonjën Bire me siguri nuk e shëroi kurrfarë uji i bekuar i tempullit,por ndërdija e saj që në mënyrë të drejtë reagoi ndaj besimit të saj.Principi shërues i vendosur në ndërdijen e saj i është përgjigjur natyrës së mendimeve të saja.Të besuarit,siç është e njohur,paraqet mendimin që ka arritur në ndërdije,ku është pranuar se e vërtetë absolute.Më tej mendimi i pranuar kryhet automatikisht.Zonja Bire,sipas të gjitha gjasave,në këtë vend të shenjtë të krishterizmit kishte ardhur e shtyrë nga besimi dhe nga një shpresë shumë e fortë, thellë e bindur se do të shërohet. Ndërdija e saj reagoi mu në pajtim me këtë dhe liroi fuqitë e veta shëruese,gjithnjë të pranishme.Ndërdija,si krijuese e syrit, me siguri është në gjendje që përsëri ta jetësojë nervin e vdekur të syrit.Çdo gjë që është krijuar njëherë,principi krijues është në gjendje ta rikrijojë.Secilit nga ne i ndodh vetëm ajo se çka beson.
  • Si t’i përcillet ndërdijes ideja për shëndet të përkryer?

   Prifti protestant,të cilin e njoha në Johanesburg,ma përshkroi metoda e tij të bartjes së idesë për shëndeti e përkryer të ndërdijes së vet. Dergjej nga kanceri i mushkërive. Ja përshkrimi i shkurtë i teknikës së tij.“ Disa herë në ditë relaksohesha me shpirt dhe me trup.Relaksimin e trupit e arrija me ndihmën e fjalëve,si ‘I liroj shputat e këmbëve,nyjat e këmbëve,shpatullat këmbëve,muskujt e barkut,zemrën dhe mushkëritë,kokën,e liroj tërë qenien time‘.Pas pesë minutash do të kotem dhe do t’i shqiptoj këto fjali:“Përsoshmëria e Zotit shprehet nga unë.Ideja për shëndet të përkryer më depërton në ndërdije.Atë pamje që Zoti e ka për mua është figurë e qenies së përsosur dhe se ndërdija ime përsëri e formon trupin tim në pajtim me këtë pamje që gjendet në mendjen e Zotit“. Prifti ka përjetuar shërim të plotë.përvoja e tij është shembull i mënyrës së lehtë dhe të thjeshtë e përcjelljes së idesë për shëndet të përkryer të ndërdijes së vet.

   Fantazimi,që është nën kontrollin e plotë,paraqet edhe një mënyrë të futjes së idesë së shëndetit në ndërdije.Njeriut të sëmurë nga paraliza funksionale i udhëzova që ta paramendonte veten se si sillet rreth zyrës së vet,e prek tavolinën e punës,përgjigjet në thirrjet telefonike dhe i kryen të gjitha punët e zakonshme që do t’i kryente sikur të ishte i shëndoshë.I shpjegova se idenë e tillë për shëndet të përkryer ndërdija e tij me siguri do ta pranojë.Ai u mishërua me detyrën dhe vërtet në mendime e ktheu zyrën e vet. Menjëherë u hetua se ndërdija u nis për të kryer detyrën konkrete.Pas disa javësh,te ky lloj vetëkushtëzimi, në shtëpi të tij cingëroi telefoni,skenari ishte caktuar që përpara, kështu që ndihmështëpiakja dhe bashkëshortja “rastësisht“ ndodheshin jashtë shtëpisë.Edhe pse telefoni gjendej gati pesë metra larg shtratit të tij, megjithatë ai e ngriti dëgjuesen. Në këtë moment ai krejtësisht ishte shëruar.Fuqia shëruese iishte përgjigjur përfytyrimit,të cilin pandërprerë ia përcillte dhe,kështu,pasoi shërimi.Problemi i tij qëndronte në bllokimin mendor që i pengonte ngacmimet nga truri për të depërtuar deri te gjymtyrët. Në çastin kur vëmendjen e kishte përqëndruar kah fuqia shëruese,pengesa është evituar dhe ai përsëri ishte në gjendje të ecte e të punonte.

   Ç’DUHET MBAJTUR MEND?

   Ndërdija i mbikëqyr të gjitha proceset trupore,si dhe i posedon përgjigjet e të gjitha pyetjeve.

   Pak para se të flini,ndërdijes drejtojani kërkesën,si dhe vërtetojani vetes të ekzistuarit e fuqisë çudibërëse të saj?

   Çdo gjë që e futni në ndërdije,do të dalë në dukje si veti,si përvojë a si ndodhi. Andaj, zgjidhini me kujdes idetë dhe mendimet që ia dërgoni ndërdijes.

   Ligji i aksionit dhe i reaksionit është univerzal.Të menduarit paraqet aksionin,ndërkaq përgjigjja e menjëhershme e ndërdijes është reaksioni.Kujdesuni për mendimet tuaja!

   Çdo frustracion bazohet në dëshirën e paplotësuar.Po i kushtuat tepër rëndësi pengesave, shtyrjeve dhe vështirësive do t’ju pasojë reagimi gjegjës i ndërdijes.Kësisoji ju punoni kundër së mirës suaj.

   Po qe se me vetëdije dhe haptas përsëritni “Besoj se fuqia e ndërdijes në këtë çast,duke përdorur edhe trupin tim,është duke ma plotësuar dëshirën e menduar“,do ta ndjeni qarkullimin e principit jetësor nepër brendinë e trupit dhe të shpirtit tuaj.Të gjitha vështirësitë do të zhduken.

   Frika,shqetësimi dhe mërzia e çrregullojnë ritmin normal të punës së zemrës,të mushkërive dhe të organeve të tjera.Ushqejeni ndërdijen me mendime rreth harmonisë,rreth shëndetit, rreth paqes në mënyrën që të gjitha funksionet trupore përsëri të jenë normale.

   Pjesa e vetëdijshme e mendjes suaj gjithnjë le të shpresojë për të mirë.sepse ndërdija do të kujdeset që me besnikëri ta reproduktojë mënyrën tuaj të të menduarit.

   Paramendoni përfundimin të mbarë ose zgjidhje të problemit tuaj,ndjeni gëzim për qëllimin e realizuar,sepse çdo gjë që mendoni a ndjeni me ndihmën e ndërdijes do të shndërrohet në realitet.
  • Shërimet mendore në kohët e lashta

   Te të gjithë popujtë ekziston beimi shekullor,gati instiktiv,se diku thellë në brendi të njeriut pushon fuqia shëruese e aftë që të gjitha funksionet trupore dhe shqisat e çrregullta t’i kthejë në gjendje normale.Besohet se kjo fuqi e çuditshme në kushte të caktuara mund të thirret,si dhe me t’u paraqitur ajo,të gjitha vuajtjet trupore e shpirtërore zhduken.Historia e të gjithë çpopujve është përplot me të vërteta,të cilat flasin në të mirë të këtij besimi.

   Në fillimin e lashtë të historisë njerëzore është menduar se aftësinë që me fuqi të errta a të mira ndikuese (duke futur këtu edhe ato shërueset) posedojnë falltarët,priftërinjtë a njerëzit e shenjtë në përgjithësi.Paramendohej se aftësia e tyre magjike zanafillen e vet e kishte drejtëpërdrejt nga Zoti, ndërsa veprimet konkrete të shërimit ndryshonin te popujt e ndryshëm.Procesi i shërimit në të shumtën e rasteve ka pasur formën e thirrjes së Zotit nepërmjet ritualeve të ndryshme; të fërkuarit e shuplakave,falli,të barturit e hajmalive,unazave,relikteve dhe vizatimeve të shenjta.Priftërinjtë e religjioneve të lashta pacientëve u jepnin mjete të forta për mpirje ose para gjumit i vënin nën ndikim të sugjestioneve hipnotike,duke u thënë se zotat do t’i vizitojnë ashtu të fjetur dhe do t’i shërojnë.Këto lloje veprimesh shpeshherë ishin mjaft të suksesshme.

   Është e qartë se kishte të bënte me sugjestione të forta të drejtuara në ndërdije.

   Ata që respektonin perëndeshën greke Hekata,zhvillonin ritualin e posaçme të thirrjes së mbrojtjes e shërueses së vet mu para fjetjes.Do të dilnin në hapësirë dhe, në kohën kur ishte hëna e plotë,me veprim të posaçëm,në enë të posaçme, përzienin temjan, vezë dhe mbeturina të qenve e të hardhucave të prerë.Pas këtij rituali grotesk ata do të shkonin në shtrat dhe perëndesha do t’u paraqitet patjetër.Janë të shumta të dhënat e shërimeve që pasonin pas zgjuarjes.

   Bie në sy se të gjitha veprimet dhe ritualet e përshkruara kanë për qëllim përvetësimin sa më të plotësueshëm të sugjestionit të të shëruarit nga ana e ndrëdijes Po ashtu është e qartë se në të gjitha rastet shëruese në të vërtetë është pikërisht ndërdija dhe se nuk ka të bëjë me kurrfarë çudirash dhe ndërhyrjesh të zotave.

   Shëruesit gjithmonë kanë arritur suksese të rëndësishme në rastet kur mjekësia binte nga provimi. Në ç’mënyrë shëruesit e mbarë botës e arrijnë shërimin?- Përgjigjja qëndron në të besuarit e kotë, gati të verbër të të sëmurëve se do të shërohen.Gjë që liron fuqinë e fortë e të madhe shëruese të vendosur në ndërdije e secilës qenie njerëzore. Shpesh përdoren barëra fantastike,metoda tejet të pazakonshme dhe të çuditshme, gjithnjë me qëllim të zgjuarjes së imagjinatës te të sëmurët dhe te të irituarit e emocioneve shumë të forta.Gjendja e tillë shpirtërore lehtësohen pranimin e sugjestioneve të shërimit.Ai së pari depërton në vetëdije e pastaj edhe në ndërdije të të sëmurit. Me detalisht për këtë proces do të flasim në kaitullin vijues.
  • Raportet rreth përdorjes së fuqisë së vendosur në ndërdije

   “Prandaj po ju them: çkado që të kërkoni me uratë,besoni se e morët,e do ta fitoni me siguri“. (Marku,11:24). Vërejeni dallimin e kohëve gramatikore! Shkrimtari i frymëzuar na shtyn të besojmë dhe ta pranojmë si të vërtet faktin se dëshira jonë tashme na është plotësuar dhe na është pranuar dhe se deri te materializimi i saj do të vijë në të ardhmen e afërt.

   Suksesi i kësaj teknike varet nga fortësia e Biblës se mendimi,ideja, pamja paraqesin faktin në mendjenë e njeriut. Për të arritur diçkafi materializimin e vet në shpirtin e njeriut,është domosdo dhe e nevojshme që njeriu të mendojë se kjo në mendje vërtetë ekziston.

   Disa fjalë hyrëse të përmbledhura dhe krejtësisht të përcaktuara paraqesin udhëzimin e përdorimit të fuqisë krijuese të mendimit të njeriut. Pra,të futet – të gdhendet dëshira gjegjëse në ndërdijen e vet. Secili mendim, secilia die,secila plan a qëllim është njëlloj i vërtetë sikurse dora a zemra.Po iu përmbajtët teknikës biblike,nga mendja do ta zhdukni secilin mendim mbi rrethanat,mbi kushtet dhe mbi paraqitjet tjera që do të mund të shkaktonin pasoja të padëshiruara. Në mendjen tuaj ju mbetet që ta hedhni farën,e cila ,po qe se ju vetë këtë e pengoni,në mënyrën të pagabueshme do të mbijë dhe në fund do ta japë frytin.

   Jezu Krishti nga ata që ndoqën rrugën e tij,para se gjithash,kërkon vetëm besim.Fjalët më të shpeshta në Bibël janë: “U bëftë sipas besimit tuaj!“ Gjithmonë kur e hedhni ndonjë farë besoni se prej saj do të rritet bima gjegjëse. Pra,kini besim në ligjdhmërinë e rritjes dhe të bujqësisë në përgjithësi,sepse fara do të japë bimën e rritur të llojit e vet. Besimi,ashtu siç përmendet në Bibël,paraqet mënyrën e të menduarit, qëndrimin, sigurinë e brendshme dhe njohurinë se ideja, të cilën pjesa e vetëdijshme e mendjes në tërësi e përvetëson,do të hasë në pranim të njëjtë edhe me ndërdije e pastaj do të shkojë kah materializimi.Besimi,në kuptim të caktuar,është edhe pranim si e vërtetë e diçkafit që të kuptuarit dhe shqisat e mohojnë,gjegjësit detyrim në heshtje të pjesës së imët, racionale, analitike të vetëdijshme të mendjes dhe marrje e qëndrimit të mbështetjes së plotë në fuqinë e brendshme të ndërdijes.

   Shembull klasik i teknikës biblike është ai që është shënuar në Ungjillin sipas Mateut,9:28-30“ Kur arriti në shtëpi,të verbërit iu afruan e Jezusi u tha: “A besoni se mund ta bëj këtë gjë?“Ata i përgjigjen: “PO ,Zotëri: “Atëherë ua preku sytë e tha:“U bëftë sipas besimit tuaj“Dhe atyxre u çelën sytë. Atëherë Jezusi u urdhëroi:“Kini kujdes:Askush mos ta dijë!“.

   Me fjalët,u bëftë sipas besimit siç shihet qartë,Jezusi,në të vërtetë,kërkon bashkëpunimin e ndërdijes nga të verbërit. Besimi i tyre përbëhej nga dëshira e madhe se do të ndodhë çudia,se lutjet e tyre do të pranohen e do të plotësohen – kjo edhe ndodhi.Kjo ka të bëjë me tekinikën e lashtë shëruese që, prej se mbahet mend,e përdorin të gjitha bashkësitë njerëzore,pa marrë parasysh përcaktimin e tyre fetar.

   Me fjalët,kini kujdes! Askush mos ta dijë! Jezusi në të vërtetë të shëruarve ua nadalon të flasin për atë që u kishte ndodhur me të afërmit e tyre,sepse mund t’u ndodhë të hasin në dyshim dhe në mohim.Kështu do të rrezikohej vepra e Jezusit,mbjellja e sërishme e dyshimit,e frikës a e ankthit në ndërdije do ta vinte në pyetje shërimin.
   “…Ky po u urdhëron me pushtet e fuqi shpirtrave të ndytë eata po dalin!“(Lluka,4:36).

   Të sëmurët që i janë drejtuar Jezusit,i kishte sjellë vetëm besimi i tyre i ndihmuar tek e drejta nga të njohurit e Jezusit fuqitë shëruese të ndërdijes.Ai,edhe vetë ishte thellë i bindur në drejtësinë e fjalëve dhe të veprimeve të veta.Jezusi të sëmurëve ua bëri të njohur aftësitë e mendjes subjektive të tyre dhe me besimin e vet të thellë e të pabëzajshëm që kishte për fuqinë shëruese,i ndryshoi formulat negative dhe ato dëmtuese të të menduarit,të ngulitura në ndërdijen e tyre. Shërimet,që menjëherë pasuan janë vetëm reaksione automatike ndaj ndyshimit të brendshëm shpirtëror. Pra,urdhëri i Jezusit, në të vërtetë është thirrje drejtuar ndërdijes të sëmurëve.
  • Çudirat në tempujt e mbarë botës

   Është i njohur fakti se nepër tempuj dhe nepër faltore të shumta të Japonisë,të Indisë,të Evropës dhe të Amerikës është regjistruar numër i madh rastesh shërimi.I kam vizituar disa vende të këtilla në Japoni.Në faltoren e njohur DIABUCU ndodhet statuaj kolosale e bronztë e Budës.Pozita e tij është e ulur,duart i ka të kruqëzuara,kokën e ka të ngritur në pozitë të ekstazës së thellë kontemplative, ndërkaq lartësia e tij arrin 15 metra dhe quhet Buda i Madh.Kam parë një numër të madh të rinjsh dhe pleqësh se si i linin ofertat te këmbët e tij: para,pemë,oriz dhe portokaj,ndiznin qirinj,ndjehej era e temjanit dhe zhurma e lutjeve të shumta.

   E pata vërejtur një vajzë duke murmuritur disa fjalë të paartikuluara:ishte përkulur thellë në shënjë përsjëndetjeje,pastaj i la dy portokaj dhe i ndezi një qiri.Nikoqiri më shpjegoi se ajo vajzë para ca kohësh e kishte humbur zërin e i cili iu kthye mu në këtë tempull.

   Prandaj,ajo i dërgon mirënjohje Budës që, sipas besimit të saj,ia kishte sjellë shërimin.Në të vërtetë vajza që nga fillimi ka qenë thellë e bindur se Buda do t’i ndihmojë,po qe se shpesh ajo kryen ritualin e caktuar,agjëron një kohë të gjatë dhe e ofron sakrificën gjegjëse.Me këtë,ajo,në të vërtetë,vetëm e kushtëzonte ndërdijen e vet dhe e drejtonte kah shërimi.Rezultati pozitiv nuk kishte munguar.

   Ja edhe një ilustrim të fshehur në imagjinatën edhe në besim të pakusht; do t‘ju përshkruaj rastin e kusheririt tim të sëmurë nga tuberkulozi.Mushkëritë i kishte të dëmtuara rëndë. Me të dëgjuar për gjendjen e babit të vet,djali vendosi t’i ndihmonte duke u kthyer në shtëpinë e prëndërve në Pert (Australi).

   Babit i rrëfen se si e kishte njohur një prift,i cili sapo ishte kthyer nga shegtimi,ku kishte vizituar disa tempuj shërues të Evropës. Prifti ia kishte shitur një copëz të kryqit të Jezusit për shumë të mëdha parash.Djaloshi,në të vërtetë,kishte marrë një ashkël nga dyshemeja e punëtorisë së vet dhe ia kishte çuar argjendarit,i cili e kishte ngjitur në unazë e cila kishte prejardhjen nga ajo ashkël. Rrëfimi e kishte nxitur imagjinatën e babit deri në atë masë sa që zotëriu i plakur e kishte rrëmbyer unazën,e kishte vendosur në gjoks,ishte lutur në heshtje dhe kishte fjetur.Në mëngjes ai ishte plotësisht i shëndosh.

   Është e qartë se atl nuk e shëroi ashkla e marrë nga dyshemeja e punëtorisl,por fantazia e tij e nxitur deri në maksimum,si dhe besimi i thellë i tij në shërim të plotë.Bashkimi i imagjinatës dhe i besimit, gjegjësisht bashkimi i ndjeshmërisë subjektive solli shërimin. Babai asnjëherë nuk u njoftua për këtë mashtrim,sepse po të njoftohej,do t’i rikthehej sëmundja.Kështu ai për afro 15 vjet të ardhshme pati shëndet të përsosur,ndërsa vdiq në moshën 89- vjeqarë.
  • Principi univerzali shërues

   Është i njohur fakti se të gjitha shkollat shëruese ndonjëherë shënojnë suksese tejet të mrekullueshme.Pavarësisht nga dallimet sipas aspektit,plotësisht është e qartë se prapa të gjitha shërimeve qëndrom principi i përbashkët, univerzal – ndërdija.

   Andaj do të ishte e nevojshme t’i përkujtojmë këto të vërteta themelore:e para,njeriu posedon dy funksione të mendjes,njëri prej të cilëve është i vetëdijshëm, kurse tjetri i ndërdijshëm; e dyta, ndërdija në mënyrë afatgjate dhe të pandërprerë i është nënshtruar sugjestionit.Pos kësaj,ajo e ka kontrollin e plotë mbi të gjitha funlsionet trupore – shenjat dhe ndjenjat.

   Marr guximi të besoj se secili lexues i këtij libri e di mirë se simptomat e gati çdo sëmundjeje te presonat që janë nën hipnozë mund të shkaktohen me sugjestione. Njeriu i hipnotizuar,për shembull, mund të ketë temperaturë, mund të ketë ethe,mund të skuqet etj,- pikërisht sipas sugjestionit që e pranon.

   Eksperimentet kanë dëshmuar se personi i hipnotizuar,po qe se ashtu i urdhërohet,mund ta humbasë aftësinë e të folurit,të ecurit a të ndonjë gjëje tjetër. Kështu, për shembull: të hipnotizuarit nën hundë mund t’i vendoset një gotë ujë dhe t’i thuhet: “Dëgjo,ky është spec i bluar,merri erë mirë!” Kur i merr erë,ai do të fillojë të teshet. Ç’është,sipas mendimit tuaj,ajo që e shkaktoi teshjen;uji apo sugjestioni?

   Po qe se të hipnotizuarit,të cilit më herët i është thënë se është alergjik ndaj barit të pezmit,te hundët i afroni çfarëdo lule artificiale ose gotën e zbrazët,duke i thënë se pikërisjt ky është bari i pezmit,tek ai do të pasojë reaksioni tipik alergjik me të gjitha simptomat përcjellëse.Një zhvillim i tillë ngjarjesh tregon qartë se shkaku i sëmundjes qëndron në mendjen e njeriut,prandaj edhe shërimi paraqet një proces mendor.të gjithëve na janë të njohura shërimet me ndihmën e ritualeve dhe të veprimeve të ndryshme pseudomedicinale a fetare. Por,gjithashtu,është e qartë se në të gjitha rastet ndërdija është shërues i vërtetë dhe i vetëm.

   Ja se në ç’mënyrë ndërdija e shëron prerjen gjatë rrojës,ajo në mënyrë të përsosur di si ta bëjë këtë.Mjeku mjekon vendin e lënduar duke thënë: ”Ta lëmë natyrën që t’i bëjë të tjerat”. Natyra do të thotë ligj natyror,ligj i ndërdijes, ligj i vetëruajtjes ku bazohet funksioni i ndërdijes. Instikti i vetëruajtjes është ligji i parë i natyrës. Instikti më i fortë i njeriut është më i fortë se nga çfardo sugjestioni a autosugjestioni.

   Teoritë e ndryshme

   Nuk do të kishte kurrfarrë kuptimi,por edhe për lexuesin do të ishte fare jointeresante,po të diskutonim për teoritë e shumta të sekteve dhe të grupeve të ndryshme fetare për terapinë. Shumica pohojnë se psedojnë të vërtetën e veçantë dhe atë të vetme, gjegjësisht se vetëm teoria e tyre sjell rezultate pozitive. Kjo,natyrisht,nuk është dhe nuk do të jetë e vërtetë,siç është treguar në këtë kapitull.

   Jemi të vetëdijshëm se ekzistojnë lloje të ndryshme të shërimeve.Mjeku austriak,Franc Anton Mesmer (1734-1815),i cili ka punuar në Paris,ka zbuluar se duke afruar magnetin te trupi i sëmurë arrihen shërime të mrekullueshme. Shërime të ngjashme arrinte edhe me ndihmën e copave të tjera të ndryshme të qelqit ose të metalit.Më vonë,ai e ndërpreu këtë metodë,duke pohuar se deri te shërimi arrihet për shkak të “magnetizmit animal”,si dhe duke vendosur teorinë që shëruesi të sëmurit t’ja përcjellë energjinë mirëbërëse.Në punën e vet të mëtejme,ai përcaktohet për shërim me ndihmën e hipnozës,e cila,sipas tij, fillon të quhet mesmerizëm. Kolegët e tij mendonin se për të gjitha shërimet duhej t’i ishte mirënjohes vetëm e vetëm SUGJESTIVITETIT.

   Të gjitha grupet e përshkruara të ekspertëve dhe të pseudoekspertëve (psikiatrit,psikologut, osreopatët, mjekët, fallxhinjtë dhe shëruesit fetarë) e përdorin fuqinë e njëjtë univerzale të vendosur në ndërdijen njerëzor. Secila prej tyre pohon se deri te shërimit paraqet qëndrim saktësisht të caktuar pozitiv mental – qëndrim të brendshë, ose mënyrë të të menduarit të brendshëm që quhet religjion, besim, bindje. Shërimi gjithnjë bazohet në shpresën e pakufishme të besimit- në mundësinë e përfundimit pozitiv,i cili vepron si sugjestion shumë i fortë dhe e nxit ndërdijen që t’i lirojë e që t’i vë ne livizje aftësitë e veta shëruese.

   Secili shërues mjekon në mënyrën identike.Natyrisht,dallohen vetëm metodat dhe teoritë përcjellëse mirëpo ekziston vetë, një proces shërues – besimi; ekziston vetëm një fuqi shëruese-ndërdija. Përcaktohuni për teorinë dhe për metodën që më së tepërmi ju përgjigjen! Sa u përket të tjerëve, mund të jeni të qetë.Në qoftë se keni besim,rezultati nuk do t’ju mungojë.

   Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von ymeri ()

  • Parcelzusi

   Filipus Paracelzus,alkimist dhe mjek i njohur zviceran,ka jetuar prej vitit 1493 deri në vitin 1541. Ai, veç tjerash,ka qenë edhe shërues i madh.Gjatë një rasti shkroi diçka që sot merret si fakt i vërtetë shkencor: “Pa marrë parasysh se objekti i besimit a është i vërtetë apo i rrejshëm,efekti i të besuarit është i njëjtë.Pra,po qe se besoj në statujën e shën Pjetrit ashtu si do duhej të besoja edhe në vetë shën Pjetrin,do të arrij rezultatin e padalluar nga ai që do ta arrija edhe nga shën Pjetri.Ky, megjithatë,është besimi i kotë. Besimi,pa marrë parasysh se a është i vërtetë apo i rrejshëm, gjithmonë krijon”.

   Botëkuptimet e Parcelzusit i ndate edhe bashkëkohësi i tij,filozofi italian,Pjetro Pomponaci. Ai thoshte: “Shumë lehtë është të paramendohet efekti i mrekullueshëm i zënies besë dhe i imagjinatëse,veçanërisht po qe se të dyja ndjenjat janë të përbashkëta ndaj subjektit dhe ndaj personit që vepron me ndikim të imagjinatës dhe të besimit. Sharlatanët,njëlloj sikurse shëruesit e vërtetë,e dinë mirë se po qe se në mënyrë mashtruese eshtrat e kujdoqoftë shpallen si të shenjta, secili besimtar që bie në kontakt me to i ka të gjitha gjasat për ta ndjerë efektin pozitiv të besimit të vet”.

   Prandaj,pavarësisht se abesoni në eshtrat e ndonjë të shenjti se kanë fuqi shëruese ose se njëfarë uji është në gjendje t’jua kthej shëndetin e çrregulluar,efektin pozitiv do ta ndjenj vetëm për shkak të sugjestionit tepër të fortë që ia përcillni ndërdijes suaj. Shëruesi i vetëm dhe unitar është ndërdija.

   Eksperimentet e Berenhajmit

   Ipolit Berenhajm,profesor i mjekësisë në Universitetin e Nansit (në vitin 1910-1919),i pari e publikoi pohimin se sugjestioni që mjeku ia imponon të sëmurit, realizohet ose materializohet nepërmjet ndërdijes së pacientit.Në faqen 197 të librit të tij “Terapia sugjestive”,Berenhajmi e përshkruan rastin e pacientit të sëmurë nga paraliza e ghuhës,i cili nuk kishte reaguar në kurrfarë terapie mjekësore. Pas shumë përpjekjesh të kota, mjeku i tha pacientit se sapo i kishte arritur instrumenti më ri me të cilin me siguri se do ta shërojë.Pastaj,në gojë ia kishte futur një termometër xhepi.I sëmuri e kishte imagjinuar instrumentin që do t’ia sillte shpëtimin.Pas vetëm disa çastesh,bërtiti nga gëzimi,sepse përsëri mund ta lëvizte gjuhën e vet pa kurrfarë pengesash.

   Berenhajmi më tej thotë: ”Secili mjek ndër rastet e veta do të gjejë një varg shembujsh të ngjashëm.Para ca kohësh në ordinancën time erdhi një vjazë,e cila gati katër javë vuante nga të humburit e plotë të aftësisë të të folurit. Duke konstatuar diagnozën,studentëve të mi u pata thënë se të humburit e aftësisë të të folurit ndonjëherë me shumë sukses dhe gati momentalish shërohet me anë të elektricitetit.Kur e sollën aparatin e nevojshëm,shuplakën e mbështeta në fyt të vajzës,lehtë e tërhoqa dhe thashë:”Tash mund të flitni me zë”.Me njëfarë mundimi të vogël së pari shqiptoi a-në,pastaj b-në e më tutje edhe fjalën “Maria”. Pastaj,vazhdoi të fliste normalisht; pengesat i ishin zhdukur pa lën gjurmë”.
   Berenhajmi me këtë shembull tregoi frocën e besimit tek i sëmuri,e cila në ndërdije ndikon si sugjestion i fuqishëm.
  • Sugjestioni krijon mëshikëza

   Berenhajmi më tutje thekson se si pacientëve të vet në qafë u shkakton mëshikëza (duke u ngjitur pullë të thjeshte postale në vend të posaçme),por duke u sugjeruar se kishte të bënte me njëherë flasteri të fortë për zënien e insekteve.

   Kësofarë pohimesh u dëshmuan eksperimentalisht nga kolegët e shumtë të Berenhajmit në mbarë botën,gjë nuk i lë vend dyshimit në mundësinë e realizimit të ndryshimeve strukturale trupore me ndihmën e sugjestionit gojor,drejtuar pacientit.

   Shkaktari i gjakderdhjes

   Në faqen 153 të Ligjit të paraqitjeve fizike të Hartsonit shkruan: “Te disa individë me sugjestion mund të shkaktohet gjakderdhja e vogël ose e madhe”.
   Doktor M.Buru,pacientin e kishte vënë në gjendje hipnotike dhe i kishte dhënë sugjestion vijues: ”Sot,në orën 16,pas hipnozës,do të vini në ordinancën time,do të uleni në karrigë,do t’i kryqëzoni duart mbi gjoks dhe do të fillojë t’ju rrjedhë gjaku nga hunda”.Në kohën e caktuar,djaloshi ia mbërrini dhe bëri çdo gjë që i kishte thënë doktori.Nga ana e majtë e hundës rodhën disa pika gjaku.

   Në rastin tjetër,hulumtuesi i njejtë,me majën e topitur të instrumentit shkroi emrin e pacientit në të dy nënbërrylat.Pastaj pacientin e vuri në gjendje të hipnotizuar dhe i tha: “Sot,në ora 16,do të shkoni të flini,ndërsa nga duart,npër vijat që sapo i vizatova do të fillojë t’ju rrjedhë gjaku,si dhe do t’ju paraqitet emri juaj i shkruar me shkrojna të përgjakura”.Në kohën e caktuar,pacienti,përndryshe nën mbikëqyrje të pandërprerë,kishte fjatur.

   Në dorën e majtë papritmas iu paraqitën shkronjat e emrit të tij,ndërsa filloi të pikonte gjaku. Shkronjat patën mbetur të dukshme me muaj të tërë pas eksperimentit,edhe pse pas një kohe gradualisht filluan t’i zbeheshin”.

   Faktet e cekura dëshmojnë saktësinë e dy qëndrimeve tona primare; së pari,ndërdija vazhdimisht është e hapur dhe e nënshtruar ndaj sugjestionit; së dyti,po kjo ndërdije posedon kontroll të plotë ndaj të gjitha funksioneve,ndjenjave dhe karakteristikave trupore.

   PASQYRA E SHKURTËR E FAKTORËVE MË TË RËNDËSISHËM

   - Shqeshherë përkujtojani vetes se fuqia shëruese është mu në ndërdijen tuaj.

   - Mbani mend se besimi i ngjan farës së hedhur në tokë prej së cilës rritet lloji i bimës së mbjellë.Në mendjen tuaj mbilleni farën,ujiteni dhe ushqejeni me besim dhe me shpresë se do të arrini rezultate të dëshiruara.

   - Ideja për librin,për shpikje a për çkado tjetër që lind në mendjen tuaj,paraqet faktin e vërtetë – ekzistues. Besoni në vërtetësinë,në prejshmërinë e ideve,të planeve – të zbulimeve tuaja dhe,po se jeni të vendosur,ato do t’ju materializohen.

   - Derisa jeni duke u lutur,kini ndërmend se të kuptuarit e brendshëm e të thellësishëm të tërësisë,të bukurisë dhe të përsosmërisë është në gjendjen t’i ndryshojë formulat negative të të menduarit në ndërdije,si dhe të prodhojë efekte të mrekullueshme.

   - Të gjitha sëmundjet lindin në mendjen e njeriut.Secilës paraqitje trupore,domosdo i paraprin formulari gjegjës mendor.

   - Sugjestioni nën hipnozë është në gjendje të shkaktojë paraqitjen e simptomeve gati të secilës sëmundje.Me këtë mënyrë tregohet qartë fuqia e mendjes së njeriut.

   - Është vetëm një proces i vetëm dhe unitar i shërimit – besimi;është vetëm një fuqi shëruese- NDËRDIJA.

   - Efekti të njejtë do të keni pavarësisht se objekti i besimit a është i drejtë apo i rrejshëm. Ndërdija reagon ndaj mendimit të lindur në vetëdije.
  • SHËRIMET SHPIRTËRORE NË KOHËN E SOTME

   Është e qartë se secilit njeri i interesojnë problemet e shërimit të sëmundjeve trupore dhe të zgjedhjes së problemeve shoqërore.Ç’sjell,në të vërtetë,shërimi? Ku fshihet fuqia shëruese? Secili nga ne së paku një herë e pka parashtruar këtë pyetje.Përgjigja është e thjeshtë:Fuqia shëruese pushon në ndërdijen e secilit njeri,kurse ndryshimi i qëndrimit të të sëmurit e liron dhe e nxit atë që të fillojë të veprojë.

   Asnjëherë,asnjë mjek,asnjë psikolog,asnjë psikiatër,asnjë prift a fallxhi nuk e ka shëruar asnjë të sëmurë.Fjala e lashtë thotë: “Mjeku plagën e lidh me fashë,kurse Zoti e shëron”. Psikologët dhe psikiatrit i eliminojnë blloqet dhe,në këtë mënyrë, e lirojnë principin shërues duke ia kthyer shëndetin të sëmurit.Ngjashëm me këtë edhe kirurgu elimonon pengesën fizike në organizëm,pas së cilës rryma shëruese përtërin funksionin e vet normal.Asnjë mjek nuk do të pohojë me këmbëngulje se pikërisht ai e shëroi pacientin,por këtë sukses do t’ia njohë fuqisë shëruese që ka emra të panumërt; naytra, jetë,Zoti,inteligjencë krijuese ose fuqi e ndërdijes.

   Siç është thënë edhe më parë,ka shumë metoda të ndryshme të eliminimit të pengesave mentale, emocionale dhe fizike që pamundësojnë qarkullimin e lirë tëpreincipit shërues të secilit prej nesh. Principi shërues,i vendosur diku thellë në pjesën e ndërdijshme të mendjes,është në gjendje dhe i gatshëm që,nën udhëheqjen e vetëdijes së vet a të vetëdijes së dikujt tjetër,ta shërojë shpirtin dhe trupin nga çdo sëmundje. Principi shërues vepron në brendi të secilit njeri,pa dallim ngjyre,race a feje. Pra,nuk është e nevojshme të jesh pjesëtar i ndonjë kishe apo sekti të veçantë, sepse ndërdija do t’ju shërojë vendin e djegur ose të prerë në dorë,mandje edhe nëse veten e llogaritni si atesit a agnostik.

   Veprimi bashkëkohor i terapisë shpirtërore bazohet në faktin e provuar se forca e paskajshme dhe mençuria e ndërdijes reagon sipas besimit që i kushtohet asaj. Prifti,gjatë kësaj,i përmbahet përcaktimit të Biblës;tërhiqet në botën e vet dhe e kyç derën pas vetes, që do të thotë se qetësohet, relaksohet dhe i dorëzohet mendimit të fuqisë së paskajshme shëruese në vetvet.

   Pra,e mbyll derën e mendjes për çdo gjë që nga jashtë do të mund ta pengonte dhe qetë e me bindje i kthehet ndërdijes së vet,duke ia rrëfyer dëshirën a kërkesën e evt,duke kuptuar se përgjigja do të jetë në pajtim të plotë me nevojat e tij.

   Vallë,a nuk është e mrekullueshme të ndihet se ajo që është krijuar në mendje më në fund do të realizohet? Mu këtu qëndron thelbi i qëndrimit: “Beso se ke dhe do të kesh”:Në këtë është bazuar terapia bashkëkohore lutëse.
  • Procesi i përgjithshëm i shërimit

   Ekziston vetëm një proces i përgjithshëm shërues,i cili vepron ndaj çdo gjëje dhe ndaj çdokujt; ndaj macës,qenit,drurit,barit,frymës,tokëse ,sepse çdo gjë në këtë botë në vete mban frymë të jetës.Ky princip jetësor vepron në mbretërinë e shtazëve,të bimëve dhe të mineraleve si istikt dhe si ligj i rritjes dhe i zhvillimit. Njeriu,për dallim nga të tjerët,është i vetëdijshëm për veprimin e principit jetësor dhe me vetëdijen e vet është në gjendje që atë ta orientojë drejt mirëqenies së vet.

   Ka shumë aspekte,teknika dhe metoda të ndryshme të përdorimit të kësaj fuqie univerzale, por duhet pasur ndërmend se ekziston vetëm një procesë shërues,i cili quhet besim-bindje. “U bëftë sipas besimit tuaj!”

   Ligji i besimit

   Secili religjion paraqet formë të caktuar të shfaqjes së bindjes njerëzore- të besimit njerëzor,gjatë së cilës,besimi arsyetohet në mënyra krejtësisht të ndryshme. Ai është ligj i jetës.

   Besimi është mendim në mendjen njeriut,e cila fuqisë së ndërdijes ia mundëson shpërndarjen në të gjitha fazat e jetës së tij në pajtim me mënyrën e zakonshme të të menduarit.Duhet pasur ndërmend se Bibla asnjëherë nuk flet për besimin në formë rituali,në formë ceremonie,në formë institucioni etj..,por për të besuarit si çështje më vete.Ajo se çka beson mendja e njeriut,është vetëm mendim i kësaj mendjeje dhe asgjë tjetër.” Nëse mund të bësh gjë...!- i përgjigjet Jezusi – gjithçka është e mundshme për atë që beson!”(Marku,9:23)

   Është irracionale të besosh në atë që sjell dhimbje ose në atë që e shkatërron shpirtin.Kini ndërmend se nuk është e dëmshme ajo në çka besohet,por vetë të besuarit,gjejgësisht mendimi që sjell rezultatin.Të gjitha përvojat,të gjitha veprimet,të gjitha vetitë dhe ngjarjet në jetë janë jehonë e mendimeve të lindur në mendjen e njeriut.


   Terapia lutëse

   Kjo metodë paraqet veprim të përbashkët,të sinkronizuar,të harmonizuar dhe inteligjent të nivelit të vetëdijes dhe të ndërdijes së mendjes,të drejtuar në drejtim të caktuar dhe me qëllim saktësisht të caktuar.Gjatë të luturit shkencor,gjegjësisht,terapisë lutëse,gjithnjë është e nevojshme të dihet se ç’është duke bërë dhe për çka është duke bërë,duke ia falur besimin ligjit të shërimit,Siç dihet, terapia lutëse quhet edhe lutje e bazuar shkencore ose veprim shpirtëror i bazuar në lutje.

   Detyra e parë e njeriut,i cili vetvetes ia ushtron terapinë me lutje,është që ta zgjedhë idenë,planin ose përfytyrimin,që dëshiron ta përjetojë.Pastaj bën çdo gjë që të jetë i vetëdijshëm për aftësinë e vet,që këtë ide t’ia përcjellë ndërdijes së vet.Në atë mënyrë që ta ndjejë a ta besojë se gjendja e paramenduar pararqet realitet.Po qe se i mbetet besnik qëndrimit të tij mendor,lutja do t’i plotësohet.Pra,terapia lutëse paraqet veprim saktësisht të caktuar mendor me qëllim të caktuar saktësisht.

   Të paramendojmë se me ndihmën e terapisë lutëse arrini të shërbeheni,gjegjësisht të lironi nga ndonjë problem.Do të nieseni nga fakti se vështirësia a sëmundja është pasojë e mendimeve negative të ngarkuara me frikë dhe të vendosur thellë në ndërdije.Po qe se ju shkaon për dore ta lironi ndërdijen nga këto farë mendimesh,atëherë do të liroheni edhe nga problemi.

   Prandaj,fuqitë shëruese të ndërdijes dhe vetvets i ktheheni shumë herë,ia përsëritni çdo gjë që u është e njohur për aftësinë e saj me qëllim që t’ju sjellë shërim. Pas një kohe,frika fillon të zhduket, ndërsa vendin e saj fillojnë ta zënë besimet e vërteta.

   Më tej është e nevojshme që shumë herë t’i shprehet mirënjohje shërimit,i cili në mënyrën të paluhatshme do të pasojë,si dhe pjesën e vetëdijshme të mendjes me kujdes do ta mbrojë nga të menduarit për problemin.Gjatë lutjeve nuk duhet menduar negativisht, mandje as edhe për një moment nuk duhet dyshuar në përfundim pozitiv.Qëndrimi i tillë mendor shpie deri te lidhja e vetëijes me ndërdijen,që nga ana e vet,liron fuqinë shëruese të ndërdijes.
  • Të shëruarit me imagjinatë

   Veprimi,i cili në mënyrë të popullarizuar quhet shërim,me ndihmën e besimit nuk e kupton besimin në kuptim biblik që,nga ana e vet,do të thotë të njohurit e procesit të përshkruarit të pjesës së vetëdijshme dhe të ndërdijshme të mendjes.Përkundrazi,shëruesi me ndihmën e besimit nuk posedon kurrfarë njohurish shkencore të fuqive me të cilat vepron,edhe pse shepsh pohon kinse ka aftësi të veçantë shëruese.Rezultati pozitivë, në të vërtetë,është pasojë e faktit se i sëmuri pa rezervë beson në përfundim pozitiv.

   Është e vërtetë se fallxhinjtë shërojnë me namatisje(fall),se shërimi ngandonjëherë e sjell vetëm të prekurit e eshtrave të të shenjtërve,mirëpo kemi të bëjmë vetem me mënyrat kur pacienti në mënyrë të sinqertë beson në veprimin e propuzuar dhe në efikativitetin e tij.

   Secila metodë që e largon frikën dhe brengosjen,ndërsa i hapë rrugë besimit dhe shpresës, do të sjellë shërim.Shumë pseodmjekë pohojnë se e njohin teorinë e drejtë të vetme e të vërtetë,sepse kjo teori e tyre sjell rezultate pozitive.Kjo,siç thamë,nuk mund të jetë e saktë.

   Si shembull i veprimit të besimit të parezervë,ta përkujtojmë diskutimin tonë për mjekun zvicranë, Frans Mesmerin.Që në vitin 1776,ai pohonte se arrinte shërim me të prekur të trupit të të sëmurit me magnet artificial.Më vonë i hedhi magnetet,por e zhvilloi teorinë e magnetizimit shtazor,për të cilën mendon se paraqet flidin që depërton në tërë univerzumin,mirpo më aktiv është pikërisht në organizëm të njeriut.Më tej,thotë se është në gjendje që fluidin e cekur t’ia përcjellë të sëmurit dhe, në këtë mënyrë e shëron.

   Shumë vetë u vërsulen te Dr.Mesmeri,me ç’rast u bënë shumë shërime të mrekullueshme. Mesmeri ishte shpërngulur n ë Paris.Qeveria kishte emëruar komisioin e përbërë pej mjekësh dhe anëtarësh të Akademisë Shkencore (anëtar i së vilës ishte edhe Benxhamin Franklin) që t’i verifikojë shërimet e lajmëruara.Raporti i komisionit i vërtetoi pohimet kyçe të Mesmerit,edhe pse cekej se nuk kishte prova konkrete të rregullsisë së teorisë së tij të fluidit magnetik dhe pohoi se të gjitha efektet pozitive,në të vërtetë,janë prodhim i veprimit të imagjinatës të të sëmurëve.

   Së shpejti,Mesmeri u dëbua nga Franca,ndërsa në vitin 1815 vdiq.Dr. Brejdi,mjek nga Mançesteri,u përpoq të vërtetonte se shërimet e Mesmerit nuk kanë kurrfarë lidhjesh me fluidin magnetik.Ai zbuloi se gjatë gjumit hipnotik,kur pacientët i nënshtrohen ndikimit të sugjestionit të fortë,lajmërohen gati të gjitha paraqitjet,të cilat Mesmeri ia përshkruante magnetizmit.

   Pra,është krejtësisht e qartë se në rastet e përshkruara shërimi pasoi pas aktivizimit të imagjinatëse, të të sëmurit dhe atë me ndihmën e sugjestionit të fortë të terapeutit. Veprimin e këtillë mund ta quajmë si metodë shërimi me besim të parezervë.
  • Të besuarit subjektiv dhe domethënia e tij

   Të rikujtojmë qëndrimi se pjesa subjektive,gjegjësisht pjesa e ndërdijshm e mendjes së njeriut, njëlloj i nënshtrohet kontrollit të pjesës së vet objektive, gjegjësisht të vetëdijshme të mendjes sikurse sugjestionet nga jashtë.Nga kjo rrjedh se,pavarësisht nga të besuarit objektiv,ndërdija gjithnjë gjendet nën kontrollin e sugjestionit,kështu që secila dëshirë do të jetë e plotësuar,po qe se ekziston besimi aktiv a pasiv.

   Besimi i nevojshëm për shërim shpirtëror është vetëm besim sybjektiv që krijohet, gjegjësisht që lind pas ndërprerjes së kundërshtimit aktiv të pjesës objektive a subjektive të mendjes.

   Për shërim trupor është i dëshiruar të ekzistuarit dhe të vepruarit e përbashkët të besimit të vetëdijshëm dhe të ndërdijshëm.Nga ana tjetër, veprimi i tyre i përbashkët nuk është përherë edhe i domosdoshëm,po qe se i dorëzoheni gjendjes së pasivitetit dhe,duke rënë në gjumë të lejtë,e hapni mendjen dhe trupin ndaj sugjestioneve anësore ose ndaj përjetimeve tuaja subjektive.

   Para pak kohësh më pyeti një njeri: ”Si është e mundur që prifti të më shërojë? Nuk i pata besuar më tha se sëmundja nuk ekziston,se të tërën e kam imagjinuar vetë”.Ky njeri në fillim ka menduar se prifti po e nënçmon inteligjencën e tij dhe e ka kundërshtuar këtë absurd të dukshëm siç është pohimi se fenomeni i sëmundjes nuk ekziston.Ajo që kishte pasuar më vonë,është krejtësisht e thjeshtë.E qetësuan fjalët e buta të priftit dhe ai kishte rënë në pasivitet të plotë;një kohë as nuk kishte folur e as që kishte menduar gjë.

   Prifti me zë të prerë dhe të qartë disa herë ia kishte përsëritur se e pret shërimi,se para tij ishte një jetë me shëndet të përkryer,me paqe e me harmoni.Njeriu menjëherë kishte ndjerë një letësim të thellë,ndërsa shëndeti iu kthye.

   Është e qartë se në këtë shembull del në pah besimi subjektiv i pacientit.Prifti e kishte vënë në gjendje të pasivitetit të plotë dhe,pastaj,në ndërdijen e tij e ka futur idenë e shëndetit të përsosur. Pra,këtu veprojnë dy mendje subjektive.Prifti,gjatë kësaj,nuk i kundër vihej autosugjestionit i të sëmurit, i cili gjithnjë lind nga dyshimi objektiv në fuqinë e pesudomejkut dhe në rregullsinë e teorisë së tij.

   Në gjendjen e të koturit dhe në atë të joshurit,rezistca e pjesës së vetëdijshme të mendjes është vënë në masë më të ulët,prandaj rezultati pozitiv nuk mungoi.Me fjalë tjera, ndërdija e të sëmurit lehtë ka rënë nën kontrollin e sugjestionit të priftit dhe menjëherë ka filluar të veprojë kah shërimi në pajtim me këtë sugjestion.
  • Shërimi në mungesë

   Paramendoni se ju është sëmurë e ëma,e cila jeton në ndonjë ytet tjetër që gjendet shumë larg qytetit tuaj.Edhe pse në pamundësi që fizikisht të gjendet pranë jush,ajo mund ta ndjejë efektin e veprimit të shërimit me ndihmën e ndërdijes.

   Pjesa krijuese e mendjes suaj – ndërdija,edhe kësaj herë do të bëjë çdo gjë që është e nevojshme. Veprii,të cilit i mbësheteteni,ka për qëllim që në përbërjen tuaj shpirtërore ta fusë idenë e harmonis dhe të shëndetit.Kjo ide,duke përvetësuar forcën e ndërdijes suaj, fillon të veprojë edhe nëpërmjet ndërdijes së nënës suaj, sepse,siç është thënë edhe më parë,në tërë gjithësinë ekziston vetëm mendje krijuese.Kur në mendjen tuaj lind ideja e shëndetit,e vitalitetit dhe e përsoshmërisë ajo menjëherë fillon të veprojë në mendjen e tërësishme univerzale.Me fjalë të tjera i vë në veprim fuqitë subjektive të jetës,të cilat shfaqen edhe nëpërmjet trupit të nënës suaj duke ia sjell shërimin.

   Mendja nuk e njeh kohën e as hapësirën.Një mendje e vetme ju përfshin edhe juve e edhe nënën tuaj,pavarësisht se ku gjendeni momentalisht. Nga kjo rrjedh se shërimi në munges si shfaqje.

   E kundërt ndaj shërimit në prezencë të të sëmurit nuk ekziston,sepse mendja univerzale është gjithë prezente dhe gjithë përfshirëse.Shi për këtë as mos provoni t’i përcillni mendimet tuaja e as mos i mbani për vete ato.Telepatia,në kuptimin që sot i kushtohet, nuk ekziston.Veprimi,të cilin e kryeni,në të vërtetë,është lëvizje e vetëdijshme mendimesh.Në momentin kur do të jeni, të vetëdijshëm për vetitë,siç janë: shëndeti, mirëqenia dhe relaksimi i shpirtëror, ato do të paraqiten edhe në përvojën e nënës suaj,si dhe do të japin rezultat të dëshiruar.

   Ja një shembull i përkryer i të ashtuquajturit shërim në mungesë; Para ca kohësh,një dëgjuese nga Los Anxhelosi,në emisonin tonë të radios, nënës së vet (e cila në Nju Jork ishte shtrirë nga sëmundja e trombozës koronare) u përpoq t’i ndihmojë në këtë mënyrë: “Fuqia shëruese depërtoi deri te shtrati ku është shtrirë nëna ime.Gjendja e saj trupor është vetëm pasqyrim i mendimeve të saja,njëlloj sikurse drunjtë që i lëshojnë hijet e veta në tokë.E di se po qe se dëshiroj ta ndryshoj pamjen e hijeve,domosdo duhet t’i ndërrojë edhe format që i krijojnë ato.Mendja ime shërben si lidhëse ndërmjet mendjes së nënës dhe asaj univerzale.

   Prandaj,do ta përfytyroj harmoninë,tërësinë dhe shëndetin e përsosur.Fuqia e pakufijshme shëruese, e cila ia ka krijuar trupin dhe gjithë organet e trupit të nënës sime,përsëri depërton në brendi të secilit atom të qenies së saj,si dhe lumi i qetësisë përsëri rrjedh nepër çdo qelizë të trupit të saj. Mjekët dhe të gjithë të tjerët që vijnë ë kontakt me nënën time gjenden nën kontrollin e fuqisë shëruese. Përqëndrohem fort në principin e dashurisë dhe të jetës,si dhe e di dhe jam e bindur se harmonia, shëndeti dhe qetësia do të fillojnë të shfaqen edhe ne trupin e saj”.

   Dëgjusja disa herë në ditë lutej në mënyrë të përshkruar dhe nëna,për çudi të mjekut të vet,për më pak se shtatë ditë,iu shërua plotësisht. Mendimi i fortë i së bijes,pra,i liroi fuqitë krijuese të mendjes subjektive që u shfaqën nepër trupin e nënës së saj në pamje të harmonisë dhe të shëndetit të përsosur.Të gjitha ato për të cilat e bija besonte se vlejnë për nënën,në të njëjtën kohë u përjetuan nga e ëma,në ç’mënyrë edhe pasoi shërimi i shpejtë.
  • Të liruarit e veprimit kinetik të ndërdijes

   Miku im,psikolog me prefesion,më është ankuar nga sëmundja e mushkërive.Analizat dhe incizimi rentgenologjik treguan prezencën e tuberkulozit në njërën anë të mushkërive.Ka vendosur që për çdo mbrëmje,para fjetjes,me zë të lehtë dhe të vendosur t’i përsërisë fjalët:“Secila qelizë, secila nerv, secila pjesë e principit univerzal të përsosur. Trupit tim të tërë i kthehet harmonia dhe shëndeti i përsosur.”

   Fjalët,ndoshta,nuk janë cituar me precizitet të plotë,por thelbi i tyre është i saktë.Miku im plotësisht u shërua për më pak se një muaj.Incizimi rentgenologjik nuk tregoi kurrfarë gjurme të sëmundjes.

   Dëshirova të njoftohem me metoden e tij dhe e pyeta përse fjalët i përsëriste mu para fjetjes.Ja,se si mu përgjigj: “Veprimi kinetik i ndërdijes vazhdohet edhe gjatë fjetjes. Prandaj,është e nevojshme të punësohet ndërdija edhe gjatë kohës së gjumit.” Përgjigjja mu duk tejet e mençur. Gjatë gjithë kësaj, derisa mendonte për harmoninë dhe për përtërirjen e shëndetit,sëmundjen e vet asnjëherë nuk e emërtoi.

   Në lidhje me këtë,e shoh si shumë të rëndësishme se rreth problemit a sëmundjes asnjëherë të mos flitni me të tjerët,si dhe mos e sillni ndërmend e as mos e emërtoni saktësisht.Sëmundja i thithë lëngjet e veta pikërisht nga kujdesi që ia kushtoni dhe nga frika që prej saj ndjeni. Bëhuni si psikologu i cekur – kirurg i shpirtit tuaj! Largojeni brengën tuaj mu sikur se degën e therë e të panevojshme!

   Po qe se pandërprerë i kthehni dhimbjes suaj,e ndaloni vepimin kinetik të ndërdijes, gjegjësisht e ndaloni fuqinë dhe energjinë e saj shëruese.Plotësojeni shpirtin tuaj me të vërteta të mëdha jetësore dhe nisuni kah ndriçueshmëria!


   DISA KËSHILLA TË PËRMBLEDHURA

   - Konstatoni se ç’është ajo që ju sjellë shërimin.Duhet pasur ndërmend se udhëzimet e drejta që ia jepni ndërdijes do t’ju shpien kah shërimi.

   - Paramendojeni qëllimin dhe përpiquni që ta ndjeni si të vërtetë! Këmbëngulni në këtë dhe rezultati nuk do t’ju mungojë.

   - Përcaktojeni natyrën e vërtetë të besimit!Mbani mend se besimi është mendimi i krijuar në mendje;njeriu bën vetëm atë që e krijon në mendjen e tij.

   - Nuk duhet menduar në sëmundje dhe në atë që ju sjellë dëm.Besoni në shëndet të përsosur, në përparim,në paqe,në pasuri!

   - Mendimet bujare,me të cilat e vërshoni mendjen tuaj,do të bëhen vepra të tilla siç i mendoni.

   - Përdoreni fuqinë e terapisë lutëse në jetën tuaj! Zgjidheni planin përkatës,idenë, përfytyrimin!Mentalisht dhe emocionalisht bëhuni me këtë ide dhe,po i qëndruat besnik qëndrimit të tillë,lutja do t’ju pranohet.

   - Gjithnjë duhet pasur ndërmend se fuqinë shëruese mund ta përvetësoni vetëm me ndihmën e besimit e assesi ndryshe,që do të thotë duke njohur mënyrën e veprimit të mendjes suaj të vetëdijshme dhe ndërdijshme.Besimi vjen vetëm pas të kuptuarit.

   - Besimi i parezervë do të thotë se deri te shërimi arrihet edhe pa të kuptuarit e fuqive të pseudomjekëve.

   - Mësohuni të luteni edhe për ata që i doni e që janë të sëmurë.Futeni qetësinë në shpirt! Pastaj idetë e shëndetit,të vitalitetit dhe të përsosshmërisë,me ndihmën e mendjes subjektive univerzale,do të fillojnë të veprojnë në ndërdijen e më të dashurve tuaj.
  • TEKNIKAT PRAKTIKE SHËRUESE

   Inxhinieri i njeh teknikat dhe veprimet e ndërtimit të urës a të konstruksionit të makinës. Mendja e njeriut,njëlloj sikurse inxhinieri, sundon, kontrollon dhe drejton jetën e njeriut .Me rastin e ndërtimit të ndonjë ure të madhe, konstruktori kryesor me kuptueshëri i përfishet preincipeve matematikore ku bazohen ndërtesa.Pas kësaj përfytyrohet ura ideale matanë gjirit a lumit të dhënë.Hapi i tretë është përdorimi i metodave të provuara dhe të vërtetuara,pas së cilave ura merr formë të vet dhe njerëzit fillojnë ta shfrytëzojnë.

   Ngjashëm me këtë,elzistojnë teknika dhe metoda që plotësojnë secilën lutje.Po qe se ndonjë lutje është i plotësuar, atëherë patjetër duhet ekzistuar mënyra se si ka ndodhur kjo,sepse asgjë nuk ngjan rastësisht.Jemi duke jetuar në botën e ligjit dhe të rregullit.Në këtë kapitull do të njehini me teknikat praktike të ringjalljes dhe të pasurimit të jetës suaj shpirtërore.Lutja,gjegjësisht dëshira,nuk guzon t’i ngjajë balonit të mbushur me ajër,i cili në mënyrë të pakuptimtë qendron pezull, duke e bartur era. Secila dëshirë,secila lutje doemos duhet pasur qëllimin e vet dhe kjo patjetër duhet t’ju sjellë ndonjë përparim në jetën tuaj.

   Duke analizuar lutjen,do të zbulojmë se ka shumë aspekte të ndryshme të të ofruarit të kësaj gjëje.Ky libër nuk merret me lutje formale a me rituale që përdoren në rastin e kryerjs së shërbimit fetar.Këtë fenomen ua lëmë atyre që merren me studimin e religjionit si shfaqje grupore.Neve na interesojnë metodat e lutjes individuale që përdoren në jetën e përditshme dhe atë si ndihmë vetes dhe të tjerëve.

   Lutja paraqet idenë e formuar të një gjëje që dëshirojmë ta realizojmë.Ajo është dëshirë e sinqetë e shpirtit të njeriut.Kështu që,secila dëshirë njëherësh është edhe lutje.Deri te paraqitja e saj vjen ne bazë të nevojave më të thella të njeriut dhe ajo i zbulon synimet deri atëherë të fshehura.

   Teknika e mospërfilljes

   Qëllimi i kësaj teknike është nxitja e ndrëdijes për të marrë përsipër kërkesën me atë formë që jep vetëdija. Teknika e mospërfilljes më së miri përdoret në gjendje të kotjes. Duke menduar se thellë në vete posedoni inteligjencë dhe fuqi të paskajshme,qetë përkujtojeni atë që dëshironi t’ju realizohet, pastaj lehtas, gjithashtu në mendime, barteni deri në fazën e pjekurisë. Në të vërtetë,veproni sikurse ajo vashëza që ishte ftohur thellë dhe e cila pandërprerë dhe me bindje përsëriste: “Tash më nuk kam dhimbje,po më kalon”.Sëmundja vërtet i kishte kaluar pas vetëm disa orësh.Këtë teknikë përdoreni me bindje të plotë!

   Ndërdija e pranon planin e ofruar

   Kur ndërtoni shtëpi,gjithmonë doni që punëtorët rreptësisht t’i përmbahen planit arkitektonik.I kujtoni kujdes materialit dhe e zgjedhni atë sipasë kërkesës suaj. Mirëpo, ç’ndodh me shtëpinë e shpirtit dhe me planin tuaj shpirtëror për lumturi e për begati? Të gjitha përvojat tuaja,të gjitha përjetimet tuaja,çdo gjë që në çfarëdo mënyre hyn në jetën tuaj varet prej natyrës së materialit që e përdorni për ndërtim të shtëpisë shpirtërore.

   Po qe se plani juaj është plotësuar me forma shpirtërore të frikës,të brengës,të vështirësive,si dhe po qe se jeni në dyshim cinik dhe kritik struktura e materialit e materialit shpirtëror që e futni në mendjen tuaj do të vijë në shprehje në formë të brengave të reja,të ngarkesës psikike dhe zë shtrëngimeve të të gjitha llojeve.

   Ndërtimi i mençurisë së vetvetes paraqet veprim kyç dhe më të lartpërshkruar njerëzor. Secili prej nesh në secilin moment e ndërton shtëpinë e vet shpirtërore ,gjatë së cilës mendimet dhe përfytyrimet paraqesin planin sipas të cilit ngriten muret e saj.Nga ora në orë,nga momenti në moment, mendimet,i detë,besimet dhe skenat që i paramendoni në studion e fshehur të mendjes suaj e ndërtojnë shëndetin,suksesin dhe lumturinë tuaj ,por edhe të tërat që gjenden në të kundërtën e tyre.

   Godina,për të cilin flasim,është personaliteti i njeriut – indentiteti i tij,jeta e tërë dhe e vetme e tij në tokë. Prandaj,krijoni plan të ri,krijoni paqe,harmoni,gëzim dhe disponim të mirë! Futeni në ndërdije planin tuaj të ndryshuar,i cili do t’ju realizohet me përpikëri.