Këshillat e Jezusit (Hz. Isës a.s) nxjerr nga Bibla dhe Kurani

  Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

  Përkthyes

  Radio Projekt 21

  Ndegjo me Internet Explorer

  Ndegjo me Firefox

  Forumsstruktur

  Team

  • Këshillat e Jezusit (Hz. Isës a.s) nxjerr nga Bibla dhe Kurani

   Këshillat e Jezusit (Hz Isës a.s)

   Lum për ata që janë të mëshirshëm;këta janë ata që do ta arrijnë mëshirën e Allahut në Ditën e Kiametit.
   Lum për ata që i përmirësojnë marrëdhëniet ndërmjet njerëzve;në Ditën e Kiametit,ata do të jenë afër Allahut.
   Lum për ata që i kanë zemrat e pastra;në Ditën e Kiametit,ata do të arrijën dhuntitë e Allahut.
   Lum për njerëzit zemërbutë;në Ditën e Kiametit,do të ulen në fronet e sundimtarëve.
   Lum për të varfërit;për ata është mbretëria e qiejve.
   Lum për të pikëlluarit;ata janë njerëzit e dashur.
   Lum për ata që kanë vuajtur prrej urisë dhe etjes për hir të Allahut;ata janë që do të ngrihen dhe që do t'u shuhet ezja.
   Lum për ata që punojnë të mbarën dhe që u drejtohen me 'të zgjedhurit e Allahut'.
   Lum për ata që i fyejnë për shkak të shpirtit të pastër;për ata është mbretëria e qiejve.
   Lum për ju në kohën kur jeni xhelozuar,ofenduar dhe ju kanë folur fjalë të ndyshme.Bëhuni të gëzuar në ato kohëra;sepse sevapi juaj është duke u shtuar në qiell.
   O robërit e këqij,njerëzit i fajësoni duke u bazuar në supozime,por veten nuk e fajësoni as për gjërat e sigurta(ju keni dëshirë që të flisni dhe t'jua bëni me gisht për gjërat që nuk u keni).
   O robërit e kësaj bote,pët t'u terguar si asketë,ju e ruani kokën tuaj,i shkurtoni këmishat tuaja dhe i ulni kokat poshtë,por xhelozinë dhe lakminë nuk mund ta nxirini prej zemrave tuaja.
   O robërit e e kësaj bote,ju i përgjani varrezave të lyera me allçi,që të mahnitin kur të shikohen nga jashtë,ndërsa përbrenda gjenden eshtrat e mbushur plot me mëkate.
   O robërit e kësaj bote,ju i përngjani drurit të rrëshirës që e djeg vetën dhe u bën dritë të tjerëve.
   O Bijtë e Israelit,edhe sikur të kishit qenë të detyruar për të shkuar zvarrë,mbushni kuvendet e dijetarëve.Sikur Allahu që e ngjall tokën e tharë përmes rrebeshit të shiut,ashtu edhe i ngjall zemrat e vdekura përmes dritës së urtësisë.
   O Bijtë e Israelit,të folurit e paktë është një urtësi e madhe,prandaj,heshtni. Heshtja është një rahati e bukur dhe shkaktare e lehtësimit të mëkateve dhe e pakësimit të gabimeve.Përforocojeni derën e diturisë; dera e diturisë është durimi.Allahu i urren ata që qeshi së koti dhe që ecin në drejtim të një gjëje ku nuk ka dobi për edukatën dhe motalin,ndërsa,e do bariun që nuk është i pavëmendshëm për kopenë e tij dhe udhëheqësin që nuk është i pavëmendshëm për popullin e tij.Sikur që turpëroheni haptas prej njerëzve,ashtu edhe turpëroheni fshehtas prej Allahut.Dijeni që fjala e urtë është malli i humbur i besimtarit.Prandaj,studijoi fjalët e urta,para se të dalin nga dora.Fjalët e urta do të dalin nga dora edhe me vdekjen e rrëfyesve(Transmetuseve) të fjalëve të urta.
   O zotëruesi i diturisë,nderoji dijetarët për hir të të diturisë së tyre he mos polemizo me ata.Të padijshmit konsideroji të përbuzur,për shkak të paditurisë së tyre,por mos i përzë ata;afroji te ti dhe mësojua gjërat që nuk i dinë.
   O zotëruesi i diturisë,dije që për çdo dhunti ndaj të cilit nuk e ke shprehur falënderimin,e ka shkallën e mëkatit prej të cilit do ta ndiesh ndëshkimin e tij.
   O zotëruesi i diturisë,çdo mëkat që nuk shoqërohet me pendim është sikur dënimi me të cilën do të ndëshkohesh.
   O zotëruesi i diturisë,përgatitu për pikëllimet dhe brengat që sulmojnë papritmas.
   O Bijtë e Israelit,a nuk keni turp prej Allahut? Ujin nuk mund ta pini ça e pastruar edhe prej papastërtive më të vogla,ndërsa,nuk ruheni prej mallit që përmban haramin sa madhësia e elefantit.A nuk keni dëgjuar këto fjalë prej Tavratit:"Mirëmbajini marrëdhëneit familjare dhe gjenduni në mirësi ndaj tyre".Unë them kështu:Vizitoni ata që i kanë ndërprerë marrëdhëniet me ju;dhuroni atij që kursen;bëni mirë atij që ju bën keq;përshëndeteni atë që fyen;silluni drejt me personi që ju kundërshton;faleni atë që bën padrejtësi,sepse edhe ju keni dëshirë t'ju falen të këqijat.Merrni mësim prej faljes së Allahut ndaj jush.A nuk po e vëreni se Dielli po i ndriçon edhe të mirët,edhe të këqijët dhe se shiu po bie mbi robërit e sinqertë dhe të padrejtë?Çka mund të jetë epërsia juaj ndaj të tjerëve nëse i doni vetëm ata që ju donë,i bëni mirësi vetëm atyre që ju bën mirësi dhe u dhuroni vetëm atyre që ju dhurojnë?Këtë e bëjnë edhe ata që i kanë mendjet e shthurura dhe që nuk janë të virtytshëm.Por,nëse dëshironi të bëheni miku dhe robi i zgjedhur i Allahut,bëni mirë atij që ju bën keq,hiqni dorë prej fajit të të padrejtit dhe përshëndeteni atë që jua kthen fytyrën.Dëgjojeni fjalën time,ruajeni amanetin tim dhe respektojini këshillat e mia,që të mund të bëheni të dijshëm dhe njohës të fesë.
  • Flas të vërtetën,kur them se zemrat tuaja drejtohen kah vendi i thesareve;për këtë arsye,njerëzit e donë mallin dhe epshet tuaja e mëtojnë atë.Andaj,grumbulloni thesaret tuaja në qiell,aty ku është vendi i sigurtë dhe ku mund të arrijnë vjedhësit.
   Flas të vërtetën,kur them se një rob nuk mund t'i shërbejë dy zotërive,patjetër duhet të bëjë zgjedhjen e njërit ndaj tjetrit,Ashtu edhe ju nuk mund të zotëroni njëkohësisht dashurinë ndaj Allahut dhe ndaj kësaj bote.
   Flas të vërtetën,kur them se më i keqi prej njerëzve është dijetari që preferon këtë botë ndaj diturisë;që e do këtë botë,që mëton për të dhe që përpiqet për të arritu,Sikur të kishte mundur t'i hutojë njerëzit ky dijetar,sigurisht se do të kishte bërë edhe këtë.Çfarë dobie ka drita ndriçuese e diellit për syrin e verbër? Dhe ngjashëm,çfarë dobie ka dituria e këtij dijetari,kur nuk mund të veprosh sipas saj?Frytat e pemës janë të shumta,por nuk janë të gjitha të dobishme dhe nuk hahen.Edhe dijetarët janë të shumtë,por nuk mund të ketë dobi prej çdonjërit.Sa e gjërë është sipërfaqja e tokës,por nuk është e rehatshme çdo pjese e saj.Edhe ata që flasin janë të shumtë,por nuk mund të dëshmohet fjala e çdonjërit prej tyre.Atëherë,ruaju prej dijetarëve që veshin rroba të leshta,që i fshehin gabimet e tyre duke ulur kokën poshtë,që të vështrojnë në n vetulla sikur ujku dhe që fjalët e tyre bie ndesh me veprat e tyre.A është e mundur vjelja e rrushit prej topalakut(një lloj druri) dhe vjelja e fikut prej degës së bostanit të Ebuxhehlit(Babai i të padijshmëve)?Ngjashëm,edhe fjala e dijetrit të rrejshëm nuk mund të prodhojë tjetër veçse të pavërtetën dhe gënjeshtrën.Nuk flet të vërtetën që e flet çdonjëri.
   Flas të vërtetën,kur them se fara mbi në tokë të butë dhe të rrafshët,jo mbi shkëmb.Ngjashëm,edhe urtësia vendoset në zemrën modeste,jo në zemrën e njeriut të vrazhdë dhe kryelartë.A nuk e di se kush mban kokën lartë,tavani ia godet kokën dhe,kush e mban kokën ulur,do të ketë dobi prej hijes së tij.Kështu që,kush nuk tregon modesti për Allahun,Allahu do ta poshtërojë atë,dhe kur e bën këtë,Allahu do ta lartësojë atë.Sikur që mjalti prihset nëse shishja nuk është e përshtatshme,ashtu edhe urtësia nuk mund të qëndroj në zemrën e çdonjërit.Nëse shishja nuk është e shpuar dhe është e pastër,mjalit do të mund të qëndrojë një kohë më të gjatë.Ngjashëm,përderisa zemrën nuk e shpon epshi,nuk e përlyen lakmia dhe nuk e bën të vrazhdë dhuntia,urtësia do të mund të qëndrojë aty.
   Flas të vërtetën,kur them se,nëse digjet një shtëpi dhe nëse zjarri vazhdon të kalojë në shtëpitë tjera,shumë shtëpi do të bëhen hi.Por,nëse arrihet të shuhet zjarri te shtëpia e parë,atëherë nuk do të digjen shtëpoitë tjera.Edhe mizori i parë është i tillë;nëse mund të parandalohet mizoria e tij nga ana e njerzëve, atëherë nuk mund t'i bashkohet mizori i dytë.Nëse zjarri nuk mund të gjejë dru dhe dërrasa në shtëpin e dytë,atëherë nuk mund të djegë asgjë.
   Flas të vërtetën,kur them se nëse njëri e vëren gjarprin duke u afëruar te vëllai i tij dhe ai nuk itregon atij,dhe nëse vëllai i tij kafshohet dhe mytet,atëherë ky do të bëhet ortak në mbytjen e tij.Ngjashëm,nëse vëren se vëllai yt ësjtë duke bërë mëkat dhe ti nuk e frkëson me përfundimin e mëkatit,dhe nëse mëkati e rrethon atë,atëherë ti do të bëhesh ortak në mëkatin e tij.Kush ka fuqi për të parandaluar një mizor nga mizoria e tij dhe ai këtë nuk e bën,atëherë do të konsiderohet sikur ai që e ka bërë atë mëkat.Si mund të ketë frikë mizori,kur jeton në mesin tuaj i sigurtë dhe askush nuk e parandalon,nuk i jep vërejtje dhe nuk merret me të? Pse të mos lazdrohet për shkak të papërgjegjësisë suaj dhe pse të heqë dorë nga mizoria? A mjafton që ndonjëri prej jush të thotë:"Unë nuk bëj mizori.le të bëjë kush të dojë" dhe të mos e parandalojë mizorinë mbasi që të ketë parë atë? Sikur tëkishte qenë ashtu,atëherë çse u zbret dënimi mizorëve dhe ju bashkë me të po dënoheni,edhe pse nuk e keni bërë atë mizori bashkë me të?
  • Turp të keni o robërit e këqij,si mund të shpresoni në sigurinë prej frikës së Allahut në Ditën e Kiametit,kur ju frikoheni nga njerëzit pët t'u nënshtruar ndaj Allahut,dhe çka është më e keqja,ju u nënshtroheni njerëzve dhe i përmbushni prentimet e njerëzve që janë në kundërshtim me premtimet e Allahut.
   Flas të vërtetën,kur them se në Ditën e Kiametit,Allahu nuk do t'i mbaj të sigurt nga frika robërit që i kanë bërë Zot robërit e tjerë.
   Turp të keni o robërit e këqij! Si është e mundur që të kërkoniarsyetim për xhenetin përmes botës së poshtruar,dhe epshëve të përkoshme,dhe për një jetë të shkurtër.Nëse nuk tregoni kënaqësi për daljen tuaj para Allahut,si do ta pëlqejë Allahu daljen tuaj para Tij?Allahu e pëlqen takimin me atë që i gëzohet takimin e Tij dhe nuk e do takimin me atë që nuk e dëshiron takimin me Të.Si mund të mendoni se vetëm ju jeni miku i Allahut,kur ikni prej vdekjes dhe e përqafoni këtë botë?Sikur që aroma e bukur e kafurit dhe bardhësia e qefinit nuk i sigurojnë asnjë dobi të vdekurit,të gjitha do të mbesin nën tokë.ashtu edhe stolitë e kësaj bote nuk do të kenë kurrfarë dobie për ju;të gjitha këto do t'ju çojnë në mëkate.Çfarë dobie ju sigurojnë trupat e pastër dhe ngjyrat e çiltër dhe të shkëlqyeshmëm,ku jeni duke shkuar kah vdekja,do të mbeteni nën tokë të harruar dhe do të varroseni në brendësinë e errët të tokës?
   O robërit e kësaj bote,turp të keni,po mbani qirinj nën dritën e diellit,ndërsa drita e diellit ju mjafton.Dhe,hiqni dorë nga përfitimi i qiririt të natës,ndërsa qiriu është punuar për këtë qëllim.Ngjashëm,ju nuk përfitoni prej diturisë për punët tuaja të këaj bote;ndërsa,është e caktuar pjesa juaj e cila do t'ju arrijë nga kjo botë.Por,nuk përfitoni prej diturisë në lidhje me punët e botës së ardhshme,sepse dituria ju është dhënë për këtë qëllim.Thoni se ekzistin bota e ardhshme,por ju e rregulloni këtë botë.Thoni se ekziston vdekja;por,ju jeni duke ikur prej saj.Thoni se Allahu sheh dhe dëgjon;por,nuk frikësoheni prej regjistrimit të veprave të tua.Si mund t'ju arsyetojë njëri që dëgjon? Arsyetimi i tij që gënjen pa dije është më i pranueshëm sesa i atij që gënjen me dije.Në të vërtetë,nuk ka arsyetim për asnjë gënjeshtër.
   Flas të vërtetën,kur them se nëse nuk shfrytëzohet kafsha bartëse për bartje dhe udhëtim,do t'i ndërrohet natyra e saj.Kështu edhe zemrat do të bëhen të vrazhda dhe të ashpra nëse nuk zbuten duke përmendur vdekjen dhe nëse nuk lodhen duke bërë ibadete.Sikur që nuk ka dobi ndezja e fenerit në kulmin e një shtëpie,që në brendësinë e saj është terri dhe errësira tmerruese,ashtu nuk ka dobi prej dritës së diturisë që rri vetëm në gojë dhe jo në zemër.Prandaj,shkoni dhe ndriçoni shtëpitë tuaja.Në këtë mënyrë,zbutni edhe zemrat tuaja me urtësi para se të bëhen më të fortë se guri dhe të ndryshken.Si mund të arrijë fuqinë ai që nuk kërkon ndihmë për t'i bartur gjërat e rënda?Si mund të letësohen mëkatet e ndonjërit nëse nuk kërkon falje prej Allahut?Si mund t'i pastrohen rrobat e ndonjërit nëse nuk i lan ato? Si mund të shpëtojë prej mëkateve ai që nuk i largon përmes pendimit? A mund të shpëtojë prej fundosejes ai që e kalon detin duke notuar?A mund të shpëtojë prej nxitjeve të kësaj bote ai që mundohet por nuk kërkon rrugën e zgjidhjes së problemit?Si mund të arrijë te qëllimi ai që udhëton pa udhërrëfyes? Si mund të shkojë në xhenet ndonjëri nëse nuk i sheh shenjat e fesë?Si mund ta arrijë kënaqësinë e Allahut ai që nuk i nënshtrohet Atij? Si mund ta shohë fytyrën e vet ai që nuk shikohet në pasqyrë?Si mund ta kompensojë dashurinë që ia shpreh miku nëse nuk ia dhuron një pjesë të mallit?Si mund ta arrijë përkryejen e dashurisë ndaj Allahut,nëse nuk ia jep Atij një pjesë të mallit,të cilin Ai ia ka dhënë borxh?
   Flas të vërtetën,kur them se fundosja e një anijeje në det,nuk do t'i shkattojë kurrfarë mangësie dhe dëmi detit.Ashtu edeh mëkatet tuaja kundrejt Allahut nuk do t'i shkaktojnë kurrfarë mangësie apo dëmi Allahut.Përkundrazi,juve do t'u shkaktojnë dëm dhe mangësi.Nuk do të pakësohet drita e Diellit nëse rrite numri i atyre që përfitojnë prej saj.Të gjithë qenit e gjalla jetojnë dhe gjallërojnë përmes dritës së Diellit.Edhe thesari i Allahut nuk do të pakësohet me dhurimin dhe dhënien e frunizimit ndaj jush;njerëzit jetojnë prej frunizimit të Tij.Allahu ia shton furnizimin e atij që falënderon.Padyshim,Ai është pranuesi i falënderimit dhe i Dijshmi.
   Turp të keni o punëtorët e këqij,ju e pranoni shpërblimin për punën tuaj,e hani ushqimin,i vshni rrobat,ndërtoni shtëpitë por e prishni punën e Atij që ju jep punë.Nuk do të kalojë shumë dhe punëdhënësi do t'ju thërrasë juve;do të shikojë punën që e keni prishur,do t'ju ndëshkojë me një dënim poshtëruese dhe do të urdhërojë prerjen e qafave tuaj prej rrënjës,ndarjen e duarve prej nyjeve dhe zvarritjen e trupit tuaj në sipërfaqen e tokës.
   Pastaj,trupat tuaj do të vendosen në mes të rrugës si këshillë për të devotshmit dhe mësim për mizorët.
  • Turp të keni o dijetarët e këqij,mos mendoni se nuk do të vijë te ju vdekja,nëse është shtyrë përkohësisht;dekja është aq e afërt sa që ka mbërritur dhe ju keni migruar drejt saj.Prandaj,vendosni prej tani thirrjen e vërtetë në veshët tuaj;vajtoni për gjendjen tuaj dhe për mëkatet tuaja;përgatitni të nevojshmën dhe kthehuni tek Allahu duke u penduar.
   Flas të vërtetën,kur them se sikur që i sëmuri nuk mund ta ndiejë shijen e ushqimit të lezetshëm,edhe njeriu që zotëron shumë mall prej kësaj bote nuk do të mund të ndiejë shijen e ibadetit për shkak të dashurisë ndaj mallit.Njeriu i sëmurë ndien kënaqësi edhe prerj përshkrimit të ilaçeve nga ana e mjekut,por kur i kujtohet hidhësia e ilaçit,në sytë e tij do të zbehet shërimi përmes përdorimit të ilaçeve.
   Edhe ata që e duan këtë botë marrin lezet prej bukurive të ndyshme të kësaj bote,por kur kujtojnë vdekjen,përnjëherë jeta e tyre u duket e zbehur.
   Flas të vërtetën,kur them se të gjithë njerëzit i vështrojnë yjet,por vetëm ata që i dinë pozitat dhe orbitat e tyre,mund t'i gjejnë rrugët e tyre në natën e errët;edhe ju e mësoni urtësin por vetëm ata që veprojnë sipas saj mund ta arrijën udhëzimin.
   Turp të keni o robërit e kësaj bote,për të marrë shijen e grurit dhe për të qenë i tretshëm,ju e pastroni dhe e bluani atë.Për ta ndier shijen e imanit dhe të keni dobi prej saj,duhet ta pastroni atë.
   Flasë të vërtetën,kur them se nëse në mesin e natës ju bie në dorë ndonjë kandil që digjet me yndyrën e katranit nuk do të pengoj[ që të përfitoni prej tij.Kështu edhe urtësinë merreni kudo që ta gjeni;mos të jetë pengesë mosrespektimi i atij personi ndaj asaj urtësie.
   Turp të keni o ju që e adhuroni këtë botë.As nuk mendoni si zotëruesit e urtësisë,as nuk kuptoni si të mençurit,as nuk dini siku dijetarët,as nuk jeni sikur ata që ruhen prej të këqijave dhe as nuk u përngjani njerëzve të lirë e me vlerë.Nuk do të kalojë shumë dhe bota do t'ju gërmojë nga rrënja dhe do të shtriheni me shpinë në tokë.Pastaj,mëkatet tuaja do t'ju tërheqin zvarrë për flokësh,përmbrapa do t'ju shtyj[ dituria që nuk e keni shfrytëzuar dhe do t'ju dorëzojnë lakuriq dhe të vetmuar te sulltani që do t'ju ndëshkojë;ai do t'ju ndëshkojë për veprat e këqija.
   Turp të keni o robërit e kësaj bote,a nuk jeni caktuar si sundues për të gjitha krijesat përmes diturisë?Por,ju nuk keni punuar sipas diturisë dhe e keni lënë anash. U drejtuat kah bota,sundoni për kërë botë,përgatiteni për këtë botë,e preferoni këtë ndaj botës së ardhshme,e zhvilloni dhe e ndërtoni atë.Deri kur do të jeni të drejtuar kah kjo botë? A nuk ka Allahu ndonjë hise në trupin tuaj?
   Flas të vërtetën,kur them se mëkatet e vogla janë nga kurthet e shejtanit.Ato ju duken të vogla,por së shpejti do të mblidhen dhe do t'ju rrethojnë.
   Flas të vërtetën,kur them se sikur që lavdërimi përmes gënjeshtrës dhe mburrja me veten në lidhje me fenë janë koka e të gjitha sherreve të njohura ashtu edhe dashurija ndaj kësaj bote është burimi i të gjitha gabimeve.
   Flas të vërtetën,kur them se nuk ka gjë më të mirë sesa namazi i falur për të arritur nderin e ahiretit dhe për t'ju mbrojtur prej sherreve të kësaj bote,dhe se asgjë nuk e afrron më shumë njeriun tek Allahu sikur që e afron namazi.Prandaj,fale vazhdimisht namazin,sepse namazi është gjeja më e dashur për Allahun dhe mjeti më i mirë që të afron tek Allahu.
   Flas të vërtetën,kur them se është e madhe çdo vepër e atij ndaj të cilit është bërë padrejtësia,nëse nuk është bërë hakmarrja me dorë,me vepër apo me armiqësi. Cili prej jush ka parë një dritë me emrin errësirë apo një errësirë me emrin dritë?Ngjashëm,asnjë rob besimtar nuk e preferon pabesimin ndaj besimit dhe ahiretin ndaj kësaj bote.Athua mund të korrë elbin ai që e mbjell grurin apo ta korrë grurin ai që e mbjell elbin?Kështu edhe çdo rob do të korrë në botën e ardhshme atë çka ka mbjellë në këtë botë dhe aty do ta sheh përfundimin e çdo vepre.
   Flas të vërtetën,kur them se njerëzit ndahen në dy grupe në lidhje ,e urtësinë:Një grup e përforcon atë përmes fjalës së tij dhe e humb përmes veprës së keqe;dhe grupi i dytë e përforcon përmes fjalës dhe e dëshmon me vepër;në mes tyre ekziston dallim i madh,prandaj,lum për dijetarët që veprojnë sipas diturisë së tyre dhe turp të kenë dijetarët që vetëm flasin e nuk veprojnë.
   Flas të vërtetën,kur them se kush nuk e pastron të mbjellën e vet prej barit dëmtues,do ta dëmtojnë të mbjellën ato barishte dëmtuese:Kush nuk e nxjerr dashurinë e kësaj bote prej zemrës së tij.kjo dashuri do ta kaplojë zemrën aq shumë sa që nuk do të mund të shijojë dashurinë e botës së ardhshme.
   Turp të kini o robërit e kësaj bote,bëni burg errësirën e xhamisë për trupat tuaj(gjenduni vazhdimisht nepër xhamia),zemrat tuaja shëndërroni në shtëpi të devotshmërisë dhe mos i shëndërroni në vendbanime për epshet tuaja.
   Flas të vërtetën,kur them se ai që është më i padurueshmi ndaj fatkeqësive,ai e do më së shumti këtë botë.Ai që është më i durueshmi ndaj fatkeqësive,ai është më asketi në këtë botë.
   Turp të kini o dijetarët e këqij, a nuk ishit ju të vdekurit që jeni ringjallur nga ana e Allahut?Pastaj,prepë vdiqët mbasi që u ringjallët.
   Turp të kini,a nuk ishit ju të padijshmit që Allahu u dha dituri?Ai ju mësoi dituri dhe ju e harruat Atë.Turp të kini,a nuk jeni ju të padijshmit që Allahu ju caktoi si njohës të rregullave të fesë?Kur ju caktoi për njohës të rregullave të fesë,ju u bëtë të padijshëm.Turp të kini,a nuk jeni ju devijuesit që janë udhëzuar?Ju jeni kthyer në devijim mbasi që jeni udhëzuar.Turp të kini,a nuk ishit ju të verbrit që Allhu ua dha fuqinë e të shikuarit.Ju jeni bërë të verbër mbasi që ju dha fuqinë e të shikuarit.Turp të kini,a nuk ishit ju të shurdhrit që Allahu ua dha fuqinë e të dëgjuarit?Ju jeni bërë të shurdhër mbasi që ju dha fuqinë e të dëgjuarit.Turp të kini,a nuk ishit ju memecët që Allahu ua dha fuqinë e të folurit?Ju jeni bërë memecë mbasi që ju dha fuqinë e të folurit.Turp të kini,a nuk kërkoni fitore prej Allahut?Ju jeni kthyer mbrapa,mbsi që Allahu ju ua mundësoj fitoren.Turp të keni,a nuk ishit ju të poshtëruarit që Allahu ju shenjtëroi?Mbasi që u shenjtëruat,ju keni rezistuar dhe kundërshtuar.Turp të kini a nuk jeni ju të dobëtit që ju ka ndihmuar Allahu dhe që jeni frikuar prej sulmeve të armikut?Mbsi që ju ndihmoi,ju u bëtë kryelartë dhe mizorë.Atëherë,turp të kini për hir të poshtërimit tuaj në Ditën e Kiametit.
   Turp të kini o dijetarët e këqij,ju kryeni veprat e ateistëve,kërkoni dëshiratët e trashëgimtarëve të xhenetit dhe e gjeni rehatinë e atij është i sigurt se nuk do të hidhet në zjarr.Por,puna e Allahut nuk përputhet me dëshirat tuaja.Juve ju krijon pët të vdekur,ndërton për të shkatërruar,ju bën që të zhvilloheni ndërsa,ju mblidhni dhe përgatitni për trashëgimtarët tuaj.
   Flas të vërtetën,kur them se Hz Musa(a.s.) ju këshillonte:"Mos u betoni rrejshëm ndaj Allahut",ndërsa unë them"Mos u betoni ndaj Allahut as rrejshëm as drejt,por thoni vetëm po ose jo".O bijtë e Israelit,ushqejuni me elb dhe fasule të shkretëtirës.Mos e përdorni grurin,sepse frikohem se nuk mund ta falënderoni Allahun për grurin në mënyrë të denjë.
   Flas të vërtetën,kur them se disa prej njerëzve e arrijnë shëndetin,e disa fatkeqësinë;prandaj,falënderojuni për shëndet dhe ndjeni dhimbje për atë që e arrin fatkeqësia.
   Flas të vërtetën,kur them se në Ditën e Kiametit do të merrni përgjigjen për çdo fjalë ofenduese që keni folur.
   O robërit e këqij,kush është përgatitur për të prerë kurban dhe kupton se vëllai i tij është zemruar në të,le të shkojë së pari te vëllai i tij dhe ta kënaqë atë,dhe pastaj ta pres kurbanin.
   O robërit e këqij,nëse ndonjërit prej jush iu merret këmisha,jepeni bashkë me të edhe gunën.Nëse ju godasin në faqen e djathtë,kthejeni edhe faqen e majtë.Nëse ju detyron ndonjëri që të bartni ndonjë ngarkesë deri në tre fersah(njësi matëse,1.5 km)largësi,ju shkoni me të edhe tre fersaha tjerë.
   Flas të vërtetën,kur them se,çfarë dobie ka prej trupit që të jashtmen e ka të shëndoshë dhe të brendshmen të prishur?Nëse zemrat tuaja janë të prishura,nuk do të keni dobi prej trupave tuaj.sado të bukur qofshin.Çfarë dobie ka pastërtia e trupit,kur zemra është e përlyer?
   Flas të vërtetën,kur them se,mos u bëni sikur shosha që e lëshon miellin e butë dhe e mban thekrën.në këtë mënyrë,ju po e nxirrni urtësinë prej gojës por lakmia po ju mbete në zemër.
   Flas të vërtetën,kur them se,së pari largojeni sherrin dhe pastaj kërkoni të mbarën,për të pasuar dobi prej saj.Kur jenë bashkë e mbara dhe sherri,nuk keni dobi prej së mbarës.
   Flas të vërtetën,kur them se,do t'i lagen rrobat atij që hyn në lumë,sado që të mundohet për të mos i lagur.Edhe ai që e do këtë botë nuk mund të shpëtojë prej mëkateve.
   Flas të vërtetën,kur them lum për atë që nuk fle natën duke e kaluar në ibadet;ata janë zotëruesit e drtiës së përhershme.Ata zgjohen për të bërë ibadet dhe për ta lutur Allahun t'i shpëtojë nga vështrisitë e Ditës së Kiametit.
   Flas të vërtetën,kur them se,kjo botë është krijuar si një arrë dhe se robërit mbjellin aty të mbarën,sherrin,të ëmblën dhe të hidhëtën.Ai që e ka mbjellë të mbarën, në ditën e dhënies së llogarisë do të ketë përgfundimin e dobishëm,ndërsa,ai që e ka mbjellë sherrin,do ta ketë ditën e vështirë dhe të mundimshme në ditën e dhënies së llogarisë.
  • Flas të vërtetën,kur them se njeriu i urtë sprovohet me të padijshmin,dhe i padijshmi sprovohet me epshet dhe pasionet.Ju këshilloj që ta vulosni gojën tuaj,që të mos dalin fjalët fyese dhe ofenduese prej saj.
   Flas të vërtetën,kur them se nuk mund t'i arrini gjërat e dëshiruara,nëse nuk i duroni gjërat e padëshiruara;pa hequr dorë prej kënaqësive, nuk mund t'i arrini dëshirat tuaja.
   Flas të vërtetën,kur them se, o robërit e kësaj bote,ju nuk e doni as këtë,as botën e ardhshme.Sikur të kishit dashur këtë botë,do t'i kishit dhënë rëndësi asaj pune që ju afron kah ajo;dhe,sikur të kishit dashur botën e ardhshme,do të kishit vepruar veprat e atyre që shpresojnë në të.
   Flas të vërtetën,kur them se o robërit e kësaj bote,ndonjëri prej jush e urren shokun e tij duke u bazuar në supozime,pr nuk e urren epshin e tij duke pasur bindje të sigurtë për të.
   Flas të vërtetën,kur them se disa prej jush zemërohen kur u përmenden turpet e tyre,ndërsa ato janë të vërteta.Por, nëse lavdërohet me ndonjë veti që nuk e zotëron,nuk do ta kundërshtoj atë.
   Flas të vërtetën,kur them se shpirtrat e shejtanëve nuk kanë jetuar askund më gjatë sesa në zemrat tuaja.Allahu jua ka dhënë këtë botë që të punoni për botën e ardhshme;jo për t'ju parandaluar nga ajo.
   Allahu ju ka zgjeruar këtë botë,që të bëhet ndihmësi juaj në kryerjen e ibadeteve,jo për të kryer mëkate.Allahu ju ka urdhëruar që t'i nënshtroheni Atij në këtë botë,jo për ta kundërshtuar Atë.atë e ka bërë mjet për t'u afruar te e lejuara,jo te e ndaluara.Atë e ka zgjeruar që të lidhni marrëdhënie në mes veti,jo për ti ndërprerë ato.
   Flas të vërtetën,kur them se çdokush e mëton sevapin,por e arrin vetëm ai që vepron për të.
  • Flas të vërtetën,kur them se pema nuk do ta arrijë përkryerjen përderisa nuk të jep frutat e bukura,ashtu edhe feja nuk do ta arrijë përkryerjen përderisa të mos largohemi prej mëkateve.
   Flas të vërtetën,kur them se sikur që uji e shuan zjarrin shtu edhe pjekuria e shuan zemërimin.
   Flas të vërtetën,kur them se bujqësia do të japë produkte vetëm me ujë dhe tokë;ashtu edhe besimi do të formohet përmes diturisë dhe veprës.
   Flas të vërtetën,kur them se sikur uji dhe zjarri nuk mund të qëndrojnë në një enë,ashtu edhe verbëria dhe njohja e rregullave të fesë nuk mund të qëndrojnë në një zemër.
   Flas të vërtetën,kur them se shiu nuk bie pa re dhe pa e pasur zemrën e pastër nuk mund të kryhet një punë ku ekzistonë kënaqësia e Allahut.
   Flas të vërtetën,kur them se gjithçka e merr dritën prej diellit dhe zemra fiton dritën përmes urtësisë.Koka e çdo pune është devotshmëria,E drejta është dera e çdo të mbare dhe mëshira e Allahut është dera eçdo të mbare;çelësi i këtyre dyerve është lutja e zjarr të dhe të vepruarit.Si mund të hapet zemra pa pasur çelësin?
   Flas të vërtetën,kur them se njeriu i mençur nuk e mbjell një pemë që nuk i pëlqen dhe nuk i hip një mjeti bartës që nuk i pëlqen.Një dijetar besimtar nuk i bën punët e papëlqyera nga Allahu.
   Flas të vërtetën,kur them se sikur që guri mprehës e mpreh dhe e shkëlqen shpatën ashtu edhe urtësia e mpreh dhe e ndriçon zemrën,Urtësia në zemrën e të mençurit është sikur uji mbi tokën e vdekur;sikur që uji e ringjall tokën,ashtu edhe urtësia e ringjall zemrën.Urtësia në zemrën e të mençurit i përgjannjë drite në errësië,që me anë të asaj drite i mençuri lëvizë në mes njerëzve.
   Flas të vërtetën,kur them se është më mirë bartja e gurëve prej lartësisë së maleve sesa të flasësh me njeriun që nuk e kupton fjalën tënde;njeriu i tillë i përgjan gurit që është vendosur në një enë me ujë për t'u zbutur apo për të përgatitur ushqimi për të vdekurit.Lum për atë që largohet prej fjalëve të kota duke u bazuar në frikën prej Allahut që nuk flet asgjë përveç asaj që mund të kuptohet dhe që nuk e lakmon fjalën e asnjërit përderisa ta zbatojnë në vepër atë fjalë.Lum për atë person që mëson prej dijetarëve atë çka nuk di dhe i mëson të padijshmit me atë çka ka mësuar.Lum për atë që i respekton dijetarët për shkak të diturisë së tyre,që nuk polemizon me ata,që i sheh të vegjël të padijshmit për shksk të paditurisë së tyre por që nuk i largon nga vetja,dhe që i thërret të padijshmit për t'i mësuar gjërat që nuk i dinë ata.
   Flas të vërtetën,kur them se o havarijun,ju jeni në mesin e popullit sikur i gjalli në mes të vdekurve;prandaj,mos vdisni me vdekjen e të gjallëve të tillë.
   Hz. Isa (a.s)Jezusi ka thënë se Allahu i ka thënë:"Robi besimtar pikëllohet kur ia marr këtë botë prej tij,ndërsa,Unë e pëlqej atë më së shumti dhe është më së afërmi ndaj Meje në këtë gjendje.Ai gëzohet kur t'i dhuroj bollëk dhe gjërësi në këtë botë,ndërsa,në këtë gjendje është më i keqi tek Unë dhe largë nga Unë".
  • Këshillat e Zotit ndaj Hz.Isas a.s.(Jezusit)

   O Isa,Unë jam Zoti yt dhe Zoti i baballarëve tuaj.Emri im është Vahid(I vetmi).Unë jam Krijuesi i vetëm që ka krijuar çdo gjë.Çdo gjë është krijesa Ime dhe gjithçka kthehet tek Unë.
   O Isa,sipas urdhërit Tim,ti je Mesihu;me lejen Time,ti do ta krijosh shpezën nga balta dhe do ta ringjallësh të vdekurin përmes fjalës Sime,prandaj, frikohu dhe kërko prej Meje:Nuk mund të gjesh asnjë strehë tjetër,përveç Meje.
   O Isa,të këshilloj me mëshirë e dashuri,në mënyrë që të bëhesh i denjë për udhëheqje dhe të kërkosh kënaqësinë Time.Kudo që të jesh,je i uruar në moshën madhore dhe në fëmijëri.Dëshmoj se ke ardhur në këtë botë prej një gruaje të re që Më shërbente.Mendohu që të Më afrohesh përmes namazeve të preferuara. Mbështetu tek Unë,që të jem i mjaftueshëm për ty.Mos e kthe fytyrën kundër Meje dhe mos e miqëso tjetrin,sepse do të të lë krye në veti.
   O Isa,bëhu i durushëm kundrejt fatkeqësive;pranoje caktimin dhe paracaktimin Tim.Bëhu ndër ata të cilët jam i kënaqur;ata janë që më binden dhe që nuk më kundërshtojnë.
   O Isa,më përmend me gjuhën tënde dhe më dashuro me zemrën tënde.
   O Isa,zgjohu prej gjumit mbas mesnate dhe përforcoje zemrën tënde me urtësitë e këndshme.
   O Isa,bëhu në gjendjen e shpresës dhe të frikës.Mbyte zemrën tënde me frikë.
   O Isa,kaloji netët në adhurim,nëse dëshiron kënaqësinë Time dhe kaloje ditën i etshëm(me agjërim)për hir të ditës kur dë të jesh në nevojë.
   O Isa,ti do të merresh në pyetje;prandaj,mëshiroje të dobëtin,sikur që të mëshirova ty,dhe mos e qorto jetimin.
   O Isa,vajtoje gjendjen tënde në vendet e pastra,shko në vendet e namazit(mesxhid) dhe bëre vetën që të ndiesh kënaqësinë e të përmendurit Tim,sepse,sjellja Ime ndaj teje është e bukur.
   O Isa,sa popuj kam asgjësuar për shkak të ndëshkimeve të mëkateve të tyre;ndërsa,ty të kam mbrojtur prej mëkateve të tilla.
   O Isa,kalo mirë me të dobëtin;drejtoi sytë e tu të pafuqishëm kah qielli dhe më thirrë Mua.Padyshim që Unë jam afër teje.Më përmend duke më lutur me dëshirë të zjarrët.Pikëllimi dhe vuajtja le të bëhen një (mos mendo askënd tjetër përveç Meje).Kështu do ta pranoj lutjen tënde.
   O Isa,mos të të mashtojë ty gjendja e mizorit që ha dhe pi nga furnizimi Im dhe që kur është në vështirësi më thërret dhe Unë i ndihmoj,ndërsa,kur t'i kalojë vështirësia,i kthehet të këqijave të mëhershme.A është duke treguar mosbindje ndaj Meje? Apo,është duke shkuar kah mdëshkimi Im? Betohem në Veten Time se do të kërkoj një llogari të tillë prej tij,sa që nuk do të mund të gjejë asnjë rrugë shpëtimi dhe asnjë strehim.Ku mund të ikë prej qeillit dhe tokës Sime?
   O Isa,thuaju mizorëve të Beni Israilëve që mos të Më thirrin,përderisa duart e tyre mbajnë para haram dhe shtëpitë e tyre të jenë me idhuj brenda.Unë jam betuar se do ta pranoj lutjen e lutësit.Përderisa janë të bashkuar,lutjet e tyre do t'i pranoj dhe nuk do t'i mallkoj.
   O Isa,nuk ka të mbarë jeta e kalueshme dhe lezeti që nuk është i vazhdueshëm.
   O Isa,sikur të kishe parë se çka kam përgatitur për robërit e sinqertë,zemra do të ishte shkrirë prej ankthit dhe shpirti do të ndahej prej trupit,sepse,nuk ka saraj sikur saraji i Ahiretit.Aty do të jenë së bashku të pastrit;engjëjt do t'u afrohen dhe ata do të jenë të sigurt prej tmerrit të Ditës së Kiametit.Saraji është i tillë që dhuntia nuk do të ndërrohet dhe nuk do të humbasë.
   O biri i Merjemes,garo me garuesit që garojnë për dhuntitë e Ahiretit.Dhuntitë e Ahiretit janë vende të dëshirueshme dhe të bukura.Lum për ty,o i biri i Merjemes, nëse je ndër ata që punojnë vepra të mira.Me veprat e tua do të jesh bashkë me baballarët e tu,Ademin dhe Ibrahimin,në xhenetin prej të cilit nuk do të dëshirosh të ndahesh.Kështu i shpërblej ata që ruhen.
   O Isa,ti ikën bashkë me ata që ikin prej zjarrit flakërues dhe prej dënimit me goditje të zinxhirëve.Në brendësi të këtij zjarri nuk do të hyjë asnjëherë mëshira dhe nuk do të largohet pikëllimi prej tij;është sikur pjesët e natës së errët;ai që shpëton prej tij,do ta arrijë sigurinë.Ai është vend i tiranëve e mizorëve që i kanë kaluar kufijtë dhe të atyre që i kanë zemrat e vrazhda.
   O Isa,kjo botë është një shtëpi e keqe për ata që i drejtohen asaj;shtëpia e mizorëve është një vend shumë i keq.Unë të mbroj ty prej vetvetës,prandaj,bëhu i vetëdijshëm për Mua.
   O Isa,Më mbaj para syve kudo që të jesh dhe dëshmo për krijimin tënd.Ti je robi Im dhe Unë të kam krijuar të tillë dhe të kam zbritur në sipërfaqen e Tokës.
   O Isa,largoje veten prej epsheve shkatërruese.Ruaju nga të gjitha llojet e kënaqësive që të largojnë prej Meje.Dije që ti je në gradën e një pejgamberi të besueshëm,prandaj,ruaju prej Meje.
   O Isa,të krijova me fjalën Time dhe,nëna jote,Merjemja,të lindi me urdhërin Tim dhe ti u bëre ndër njerëzit që shëtisin në sipërfaqen e Tokës.Të gjitha këto kanë kaluar në diturin Time më herët.
   O Isa,përderisa jam duke të dënuar,nuk do të kesh dobi prej kënaqësisë së asnjërit.Kur jam i kënaqur me ty,nuk do të mund të ndikojë armiqësia e asnjërit.
   O Isa,më përmend në vetmi dhe në mesin e njerëzve,që Unë të të përmend në mesin e njerëzve të mbarë.
  • O Isa,më thirr Mua sikur ai që është duke u mbytur dhe që nuk ka kush ta shpëtojë.
   O Isa,mos u beto rrejshëm ndaj Meje,sepse,nëse e bën këtë,froni Im dridhet prej zemërimit.Kohëzgjatja e kësaj bote është e shkurtër,por dëshira e saj është e gjatë.Vendbanimi që është tek Unë,është shumë më i mitë sesa ato gjëra që i mbledhin njerëzit.
   O Isa,çfarë do të bëni atë ditë,kur do t'i vë në pah librat e veprave tuaja që do të dëshmojnë të vërtetën që e keni punuar dhe sekretet e të bërat që i keni fshehur?
   O Isa,thuaj mizorëve të Beni Israelit:Fytyrat i keni larl por shpirtrat i keni përlyer.A po e mashtroni veten,apo,Mua po më kundërshtoni?
   Po parfumoheni për njerëzit e kësaj bote,ndërsa brendësisë suaj i vjen era e ndyrësirave,sikur të jeni të vdekur.
   O Isa,thuaju atyre:Rrini larg prej fitimit haram,sikurse që i preni thonjtë dhe i gjuani.Shurdhojni veshët për fjalët e shëmtuara.Zemrat drejtoni kah Unë;Unë nuk i shikoj format tuaja.
   O Isa,letësohu me punët e bukura,sepse,puna e bukur më kënaq Mua.Vajto për punët e këqija,sepse puna e keqe është një turp.Mos u bën të tjerëve atë që nuk ke dëshirë të të bëjnë ty.Nëse ndonjëri godet faqen e djathtë,ktheja të djathtën.Mundohu që të afrohesh tek Unë duke u miqësuar me njerëzit,sado që të kesh fuqi për këtë,dhe ktheje kokën kundër të padijshmëve.
   O Isa,tregoju njerëzve rrugën dhe ndihmoju duke i mbikëqyrë në punët e mbara.Thuaju mizorëve të Beni Israelit:O miqët e këqij,nëse nuk hiqni dorë nda mizoria,do t'ju shëndërroj në formën e majmunëve dhe derrave.
   O Isa,thuaju mizorëve të Beni Israelit:Urtësia është duke qarë nga frika prej Meje,ndërsa ju flisni fjalë të kota duke qeshur.A mos keni prej Meje ndonjë vërtetim se jeni liruar prej zjarrit,apo,keni ndonjë garanci që do t'ju shpëtojë prej ndëshkimit?Apo,ndoshta keni dëshirë të ndëshkoheni?Betohem në Veten Time se juve do t'ju bëj mësim për gjeneratat e ardhshme.
   O biri i virgjëreshës Mejreme,që nuk është martuar,të këshilloj për zotëruesin e devës së kuqe,që shpërndan dritë,që e ka fytyrën e shkëlqyer dhe zemrën e pastër,që është i ashpër kundrejt armiqëve,me vlerë dhe i turpshëm,për mikun dhe zotërinë e Pejgambereve.Ai është mëshirë për gjithë botët.zotëria e djemve të Ademit në ditën kur do të merren në pyetje ata,më i vlefshmi ndër të gjithë ata që kanë kaluar dhe më i afërmi nga të gjithë myslimanët.Një arab që nuk ka lexuar mësim,që gjykon sipas fesë Sime,që është i durueshëm në rrugën Time dhe që i lufton politeistët duke e mbrojtur fenë Time:Të këshilloj që t'i urdhërosh Beni Israilët për ta njohur atë,për ta dëshmuar dhe për t'i besuar atij,për ta pasuar dhe për ta ndihmuar.
   Hz Isa(a.s) e pyeti Allahun:"O Zoti im,kush është ai,që duhet ta kënaqë aq shumë?"Allahu i tha:Ai është Muhamedi,i dërguari i Allahut për të gjithë njerëzit.Më i afërmi prej të gjithë njerëzve,sipas gradës,dhe ndërmjetësimi i të cilit do të pranohet më së lehti.Lum për këtë Pejgamber dhe për ummetin e tij! Ata do të arrijnë tek Unë përmes rrugës së këtij Pejgamberi.Të gjitha qeniet e sipërfaqes së Tokës e lëvdojnë atë dhe qeniet e qiejve kërkojnë falje për të.Ai është i besueshmi i pastër dhe i uruar,dhe më i miri prej të sinqertëve deri në fundin e kohës.Do të shfaqet në kohën e fundit.Kur të vijë,do të bie shiu i bollshëm nga qielli,toka do t'nxjerrë jashtë gjelbërimet e binmët e saj dhe njerëzit do të shohin bereqetin.Do ta bëjë të uruar,çdo gjë e prek dora e tij.Gratë do të jenë të shumta,ndërsa fëmijët të paktë.
   O Isa,bota është e ëmbël:aty të kam vendosur për një çështje të posaçme.Prandaj,rri larg prej gjërave që të kam ndaluar dhe afroju gjërave të lejuara.
   O Isa,veprën tënde shikoje me sytë e skllavit mëkatar dhe fajtor,dhe mos i shiko veprat e të tjerëve.Bëhu asket në këtë botë dhe mos u frikëso(prej askujt tjetër përpos Allahut)se do të shkatërrohesh aty.
   O Isa,mendo dhe shiko se si kanë përfunduar mizorët e vendeve të ndyshme të këssaj bote.
   O Isa,çdo gjë po të flas është këshillë dhe e vërtetë.Unë jam e vërteta e qartë.Të them me të vërtetën e plotë se nëse më kundërshton mbas këtyre njohurive,nuk do të mund të shpëtosh prej mdëshkimit Tim dhe nuk do të mund të gjesh asnjë ndihmës dhe të afërm përveç Meje.
   O Isa,edukoje zemrën tënde përmes frikës.Shikoje më të ulëtin prej teje,mos e shiko atë që është më i lartë se ti.Dije që rrënja e çdo gabimi dhe mëkati është dashuria ndaj kësaj bote.Mos e dashuro atë,padyshim që edhe Unë nuk e dua atë.
   O Isa,pastroje zemrën tënde për mua dhe më përmend në vendet e vetmuara;dije që kënaqësia Ime është në lutjen tënde duke qarë me dënesë;këtë bërë me zemër të gjallë,jo të vdekur.
   O Isa,mos më përshkruaj shokë dhe ruaju prej Meje.Mos u bën krenar me shëndetin tënd dhe mos e pëlqe veten.Bota i ngjan hijes që humbë shpejtë,e ardhmja e tij është sikur e kaluara.Prandaj,garo me tërë fuqinë tënde në kryerjen e veprave të pëlqyera.Bëhu me të vërtetën edhe nëse të bëjnë copë e grimë dhe të djegin me zjarr.Mos më moho,mbasi që më ke njohur dhe mos u bën bashkë me të padijshmit,sepse,çdo lloj rri bashkë me llojin e vet.
   O Isa,le të rrjedhin lotët për Mua dhe bëhu modest me zemër.
   O Isa,kërko ndihmë prej Meje gjatë vështirësive.Unë i ndihmoj të mjeruarit dhe i pranoj lutjet e të dobëtëve.Unë jam më i mëshirishmi prej atyre që mëshirojnë.